Các lãnh đạo ơi, lớp vẫn còn đông lắm!

22/06/2018 06:10
(GDVN) - Chúng ta giải quyết vấn đề sĩ số không chỉ vì người học mà còn phải vì giáo viên. Phải biết thương giáo viên. Họ dạy để sống chứ đâu phải dạy để… chết”.