Hà Nội chốt lịch thi vào lớp 10 năm 2019

10/10/2018 13:48
(GDVN) - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa kí quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 - 2020.

Từ năm 2019, thi quốc gia sẽ chấm theo cụm

26/09/2018 06:57
(GDVN) - Bộ trưởng Nhạ tiết lộ, từ năm 2019, đối với môn trắc nghiệm, sau khi các thí sinh thi xong, quét và chấm thi theo cụm để không tạo áp lực cho các địa phương.

Nguyên tắc chấm thi trong kỳ thi quốc gia 2018

12/06/2018 06:26
(GDVN) - Kỳ thi quốc gia năm 2018, bài thi tự luận được chấm theo thang điểm 10, tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân (năm 2017 làm tròn đến 0,25).

Lịch chi tiết kỳ thi quốc gia năm 2017

19/06/2017 08:25
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các đơn vị hội đồng thi công bố và thông báo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia cho thí sinh vào ngày 7/7/2017.