Thăng hạng giáo viên, ai được lợi nhất?

Thăng hạng giáo viên, ai được lợi nhất?
(GDVN) - Trong việc thi - xét nâng hạng giáo viên hiện nay, nhiều giáo viên chỉ thêm khổ và tốn kém, đối tượng hưởng lợi nhất chính là các đơn vị đứng ra mở các lớp này

Kể ra, Bộ Giáo dục cũng khổ thật!

Kể ra, Bộ Giáo dục cũng khổ thật!
(GDVN) - Thầy giáo Hữu Sơn cho rằng, biết vài điều trong bài này, thì mọi người cũng phần nào thông cảm với Bộ, đôi khi quyền rơm vạ đá!