Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

Nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới
GDVN- Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025.