Thu nhập tăng thêm của ngành giáo dục Sài Gòn chính thức thay đổi thế nào?

19/11/2019 06:40
Cao Nguyên
(GDVN) - Từ quý III/2019 trở đi, cách tính thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở Thành phố Hồ Chí Minh có một số điều chỉnh, thay đổi.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 4634/UBND-VX về việc hướng dẫn Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 3/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến chỉ đạo về thu nhập tăng thêm như sau:

Về đối tượng thụ hưởng

Chấp nhận cho “người được tuyển dụng vào công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự” tiếp tục được hưởng chính sách thu nhập tăng thêm.

Chưa xem xét cho đối tượng công chức, viên chức được cử đến làm việc tại các cơ quan không thuộc khu vực quản lí Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các đối tượng khác chưa đề cập trong Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND.

Thu nhập tăng thêm của ngành giáo dục Sài Gòn chính thức thay đổi thế nào? ảnh 1
Từ quý III/2019 trở đi, cách tính thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ở Thành phố Hồ Chí Minh có một số điều chỉnh, thay đổi. (Ảnh minh hoạ: VOV)

Về cách tính số ngày làm việc thực tế

Các ngày sau đây không được tính là số ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm:

- Những ngày cán bộ, công chức, viên chức nghỉ phép năm hoặc nghỉ phép về việc riêng.

- Những ngày nghỉ hè của công chức, viên chức ngành giáo dục (không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở giáo dục).

- Những ngày tham gia các chương trình học theo hệ tập trung (không được cấp có thẩm quyền phân công công tác) và bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện.

- Những ngày nghỉ thai sản của cán bộ, công chức, viên chức.

- Những ngày nghỉ do ốm đau hoặc nghỉ để điều trị chấn thương do tai nạn lao động.

Đối với lĩnh vực giáo dục có đặc thù riêng: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động nghiên cứu vào trao đổi, thống nhất với Sở Nội vụ trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn.

Với những người đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế; nghỉ hưu; nghỉ việc hoặc nghỉ theo chế độ; chuyển sang cơ quan, đơn vị khác ngoài hệ thống chính trị của thành phố thì số ngày làm việc thực tế được tính đến ngày chấm dứt công tác trong quyết định của cấp thẩm quyền.

Về xây dựng và cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá

Thu nhập tăng thêm của ngành giáo dục Sài Gòn chính thức thay đổi thế nào? ảnh 2
Một số quy định về thu nhập tăng thêm ở Thành phố Hồ Chí Minh thầy cô cần biết

Đối với tiêu chí “Có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả”: không chia nhỏ thành các tỉ lệ hoàn thành thấp hơn.

Cán bộ, công chức, viên chức nếu không có trên 20% hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả thì không có điểm ở tiêu chí này.

Về phương pháp chấm điểm đối với lãnh đạo, quản lí

Tỉ lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 50% số lượng lãnh đạo, quản lí (nếu lẻ từ 0,5 trở lên thì làm tròn thành 01), được áp dụng riêng cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, từ cấp trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố trở xuống (ba gồm cấp phòng, ban, khoa, tổ, đội, nhóm) trong tất cả các ngành, lĩnh vực (không cộng dồn); kể cả trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có 1 người giữ vị trí lãnh đạo, quản lí).

Đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lí khác nhau thì được tính để xét tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức danh, chức vụ chính đang giữ hoặc theo chức danh, chức vụ mà cá nhân được hưởng tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lí.

Về phân loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác trong quý

Thực hiện đánh giá, phân loại tính theo số ngày làm việc thực tế của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị (tính riêng tại nơi chuyển đi và nơi chuyển đến).

Cơ quan, đơn vị nơi chuyển đến chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại (bao gồm cả kết quả tại nơi chuyển đi) và chi trả thu nhập tăng thêm cả quý cho cán bộ, công chức, viên chức.

Công văn này thay thế công văn 2980/UBND-VX ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố và làm căn cứ để đánh giá, phân loại, chi thu nhập tăng thêm từ Quý III năm 2019 trở đi.

Văn bản cũng lưu ý, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận, huyện thường xuyên kiểm tra và giám sát phân công nhiệm vụ, bố trí công tác chuyên môn cho viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian nghỉ nghè hàng năm đảm bao công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp với tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lí.

Có biện pháp giải quyết kịp thời, xử lí trách nhiệm người đứng đầu và các cá nhân tổ chức liên quan nếu có xảy ra sai phạm, khiếu nại, tố cáo trong thực hiện chính sách chi trả thu nhập tăng thêm.

Giao Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, tổng hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND.

Cao Nguyên