Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng: Không chủ quan khi thẩm định sách giáo khoa lớp 9

09/08/2023 08:53
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau 48 ngày thầy cô nhận bản mẫu sách giáo khoa để nghiên cứu, từ ngày 8/8, chính thức thẩm định sách giáo khoa lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 8/8, tại Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng dự Khai mạc Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 9 chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có 110 thầy cô với 12 Hội đồng bộ môn, mỗi Hội đồng có từ 7 đến 17 thành viên.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng dự Khai mạc Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 9 chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Ảnh: LT)
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng dự Khai mạc Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 9 chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Ảnh: LT)

Sau 48 ngày các thành viên trong Hội đồng bộ môn nhận bản mẫu sách giáo khoa, từ ngày 8/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm thẩm định sách giáo khoa lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo ông Sái Công Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học, công tác chuẩn bị thẩm định thực hiện đúng kế hoạch.

Từ ngày 30/6, Vụ Giáo dục Trung học đã nhận được 44 bản sách giáo khoa lớp 9, trong đó hầu hết môn học có 3 bản mẫu, riêng Toán, Mĩ thuật có 4 bản mẫu, Tiếng Anh có 9 bản mẫu.

Sau đó, Vụ Giáo dục Trung học đã chuyển bản mẫu đến các thầy cô trong Hội đồng thẩm định môn học.

Từ khi nhận bản mẫu đến ngày khai mạc Hội đồng, thầy cô có 48 ngày nghiên cứu, hoàn thành phiếu đọc theo quy định.

Ngày 14/7/2023, đơn vị tổ chức đã gửi các thành viên Hội đồng những quy định, quy trình về thẩm định sách giáo khoa.

12 Hội đồng thẩm định làm việc từng phòng riêng biệt, đáp ứng quy định về ánh sáng, điều hoà, màn hình, màn chiếu.

Ngoài ra, Ban tổ chức chú ý công tác hậu cần đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn phục vụ các thành viên Hội đồng yên tâm công tác.

Đồng thời, lưu ý với các Hội đồng về xây dựng kế hoạch làm việc, quá trình tổ chức, thời gian họp Hội đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các thành viên trong hội đồng thẩm định không chủ quan trong thẩm định sách giáo khoa lớp 9 (Ảnh: LT)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các thành viên trong hội đồng thẩm định không chủ quan trong thẩm định sách giáo khoa lớp 9 (Ảnh: LT)

Ông Nguyễn Xuân Thành- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học lưu ý các Hội đồng về nội dung, quy trình thẩm định sách giáo khoa: "Thành viên Hội đồng đã có thời gian nghiên cứu đọc bản mẫu, viết nhật ký, nhận xét hơn 1,5 tháng.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định, thầy cô chú ý đến quy định tại Thông tư 33 với 5 chuẩn, 13 tiêu chí và được mô tả thành 40 chỉ báo để từ đó đánh giá chính xác.

Quá trình thực tế có khó khăn, hay những vấn đề chưa rõ, Hội đồng cần trao đổi với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Tại chương trình Khai mạc, một số thành viên các Hội đồng nêu ý kiến về việc thực hiện quy trình thẩm định về chuyên môn, nhận xét bản mẫu, cách sử dụng thuật ngữ chuyên ngành...

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận những nỗ lực của thầy cô trong Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 9.

Thứ trưởng cho rằng, nhiều thầy cô đã tham gia thẩm định các bộ sách nhiều lớp dưới vì thế đã có kinh nghiệm, nắm vững các quy định pháp luật về thẩm định sách giáo khoa.

Tuy nhiên, Thứ trưởng nhấn mạnh, dù đã có kinh nghiệm nhưng không chủ quan trong thẩm định sách giáo khoa.

Nếu các hội đồng còn băn khoăn hay gặp vướng mắc với nội dung nào trong quá trình thẩm định nên trao đổi thẳng thắn, làm việc cởi mở trên tinh thần khách quan để đạt kết quả tốt nhất.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp thu và chỉ đạo đơn vị liên quan xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

LÃ TIẾN