Sắp diễn ra tọa đàm về Ứng dụng phần mềm O’TALK cho học và thi online

05/03/2021 14:07 Thùy Linh
GDVN- Trung tâm nghiên cứu- chuyển giao khoa học công nghệ giáo dục đại học thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có thư mời dự tọa đàm nội dung này.

Trung tâm nghiên cứu- chuyển giao khoa học công nghệ giáo dục đại học thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có thư mời dự tọa đàm học thuật trực tuyến về nội dung “Ứng dụng phần mềm O’TALK cho HỌC & THI Online trong đại dịch COVID-19”.

Theo đó, thời gian diễn ra tọa đàm là vào 8h45-12h30 ngày 11/3/2021.

Địa điểm: Các văn phòng Otalk Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok.

Đường link vào tọa đàm: https://otalk.ai/FORUM1103

Nội dung dự kiến

Thùy Linh