Google+ cho phép mời 150 người cùng lúc chỉ dùng 1 đường link

09/08/2011 00:09
(GDVN) - Nhằm gia tăng thêm số người dùng, người dùng Google+ có thể mời cùng lúc 150 người bạn của mình tham gia mạng xã hội Google+ với chỉ một đường link.

(GDVN) - Nhằm gia tăng thêm số người dùng, người dùng Google+ có thể mời cùng lúc 150 người bạn của mình tham gia mạng xã hội Google+ với chỉ một đường link.

 

Khi người dùng Google+ truy cập vào mục mời bạn bè tham gia (Invite friends), họ sẽ nhận được một đường dẫn để có thể gửi tới bạn bè của mình và những người được mời có thể trực tiếp đăng ký để trở thành thành viên mạng xã hội này.

Ngoài cơ chế đường dẫn trực tiếp này, người dùng Google+ vẫn có thể duy trì cách truyền thống là gửi thư mời qua email cho bạn bè của mình.

Lưu ý:

Bạn phải đăng ký nhập bằng tài khoản Gmail mới được đăng ký Google+.

Tùng Linh