Những đồ vật khiến nhiều người thèm muốn

15/12/2011 14:40 Theo Acidcow/Genk
Đó là Siêu du thuyền, Chiếc bút lấy màu tự nhiên, Bào pho mát hình cây đàn...

Bể bơi ngụy trang sàn nhà.

Khuôn bánh Star Wars.Chiếc giường võng êm ái.

Bào pho mát như chơi đàn.Chiếc bút lấy màu tự nhiên.

Vali tiền.

Tủ sách ngăn phòng.

Nến.

Siêu du thuyền.

Theo Acidcow/Genk