Tin vui: Hà Tĩnh tạm dừng bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên

07/11/2021 06:34
Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong khi chờ hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đề nghị các Phòng Giáo dục tạm dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh giáo viên.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp ngành giáo dục chỉ còn 01 chứng chỉ; thay vì mỗi hạng giáo viên có 1 chứng chỉ như trước đây.

Giáo viên nói riêng, viên chức nói chung, đã rất vui khi nhận được thông tin này; từ nay, viên chức thoát khỏi cảnh “một cổ 3 tròng” chứng chỉ; chứng chỉ chức danh nghề nghiệp không còn là “chùm khế ngọt” cho ai đó trèo hái quanh năm nữa.

Dù vậy, một số địa phương vẫn tổ chức mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên, đã nhận được ý kiến trái chiều của dư luận.[1]

Trong đó không loại trừ mục đích “chuyến tàu vét” chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên chẳng qua vì “lợi nhuận”.

Hà Tĩnh tiên phong tạm dừng các lớp bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên

Ngày 05/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh ban hành công văn số 2199/SGDDT-TCCB, về việc dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên, gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn.

Theo đó, trong khi chờ hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo tạm dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Tin vui: Hà Tĩnh tạm dừng bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên ảnh 1
Công văn 2199/SGDDT-TCCB của Sở Giaó dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên (Nguồn báo LaoĐong.vn)

Công văn 2199/SGDDT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã nhận được phản hồi tích cực của giáo viên trên địa bàn.

Cô giáo B. (đề nghị không nêu tên) ở Hà Tĩnh chia sẻ: “Công văn 2199/SGDDT-TCCB ra hơi muộn, nhưng có muộn cũng hơn không có; vì trước đó một số cơ sở đã phát hành công văn “mời” giáo viên học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, với tinh thần “tự nguyện".

Nay Sở có công văn dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên, gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn, giáo viên chúng em không phải “tự nguyện” đăng kí học chứng chỉ nữa, xin cảm ơn lãnh đạo Sở”.


Giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An nói gì về công văn bồi dưỡng chức danh giáo viên?

Giáo viên trên cả nước vẫn đang phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, để đảm bảo đủ tiêu chí xét nâng hạng, giữ hạng khi các địa phương đang chuẩn bị thực hiện chùm thông tư 01,02,03,04/TT-BGDDT, gây ra tình trạng lãng phí không đáng có.

Vì, Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10/12/2021, giáo viên chỉ còn phải thực hiện 01 chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.

Hà Tĩnh đã làm, dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên; thiết nghĩ, các địa phương khác cũng nên làm, dừng mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên trên địa phương mình, giảm áp lực cho giáo viên.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên khẩn trương, càng sớm càng tốt, có hướng dẫn thực hiện Thông tư 01, 02, 03, 04/TT-BGDDT; không nên duy trì thực hiện 03 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp khi bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, như Nghị định 89/2021/NĐ-CP vừa ban hành.

Thông tư 01, 02, 03, 04/TT-BGDDT đã gây nên cảnh “trăm hoa đua nở” về cách hiểu, cách làm khi thực hiện; tốt nhất, Bộ nên chỉ đạo ngưng thực hiện, gấp rút sửa đổi Thông tư 01,02,03,04/TT-BGDDT, sau khi Nghị định 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực.

Tài liệu tham khảo:

- Nghị định 89/2021/NĐ-CP

- Thông tư 01,02,03,04/TT-BGDDT

[1]https://laodong.vn/xa-hoi/vi-sao-nhieu-giao-vien-van-bi-thuc-hoc-chung-chi-chuc-danh-nghe-nghiep-965897.ldo

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Sơn Quang Huyến