Cả nước đang thiếu 101.745 giáo viên

Cả nước đang thiếu 101.745 giáo viên
GDVN-Năm học 2021-2022, tổng số giáo viên tại các địa phương là 1.212.684 người. Số giáo viên thừa là 2.161 người và số giáo viên thiếu là 101.745 người.