Toàn cảnh xét thăng hạng viên chức ngành giáo dục

17/11/2019 07:54
Cao Nguyên
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau.

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng

Đối tượng:

Công chức, viên chức, nhân viên (sau đây gọi chung là viên chức) đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập.

Viên chức đang được xếp hạng chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc hạng IV theo vị trí việc làm là giáo viên, thư viện, y tế và được cơ quan có thẩm quyền cử đi dự xét thăng hạng.

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét:

- Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được Thủ trưởng đơn vị cử tham dự kỳ xét thăng hạng.

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

- Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét phù hợp với vị trí việc làm theo quy định tại các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

Toàn cảnh xét thăng hạng viên chức ngành giáo dục ảnh 1
Các giáo viên làm bài thi trắc nghiệm để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Ảnh: CTV/Giaoduc.net.vn)

2. Nội dung và hình thức xét thăng hạng

Đối với giáo viên mầm non, tiểu học:

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng IV lên giáo viên hạng III: Thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III của mỗi cấp học.

- Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ và sát hạch theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học.

- Giáo viên mầm non, tiểu học hạng III dự xét thăng hạng lên hạng II khi điểm hồ sơ đạt 100 điểm thì được tham gia sát hạch.

- Việc sát hạch đối với giáo viên được thực hiện qua làm bài trắc nghiệm (thời lượng làm bài không quá 45 phút; nội dung liên quan đến nhiệm vụ của nhà giáo.

Đối với giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, thị xã:

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên hạng III lên giáo viên hạng II: Thông qua việc xét và chấm điểm hồ sơ theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của mỗi cấp học.

Đối với viên chức y tế, thư viện: 

Thông qua việc xét hồ sơ theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng dự xét đối với vị trí việc làm tương ứng.

3. Hồ sơ xét thăng hạng

- Đơn đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị.

- Bản sơ yếu lý lịch, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

- Bản photocopy bản nhận xét, đánh giá 03 năm liền kề (có xác nhận sao từ bản chính của Thủ trưởng đơn vị).

- Bản photocopy (có chứng thực sao y) chứng chỉ bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét và chứng chỉ bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp hạng đang giữ (trừ viên chức đang giữ hạng cuối cùng theo cấp học).

- Bản sao hoặc bản photocopy (có chứng thực sao y) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự xét.

- Bản photocopy Quyết định: Tuyển dụng, bổ nhiệm hạng chức danh nghiệp nghiệp, lương đang hưởng.

- Các minh chứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng dự xét, bao gồm các minh chứng cho tiêu chuẩn nhiệm vụ; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp mà viên chức đăng ký dự xét.

4. Cách tính điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Toàn cảnh xét thăng hạng viên chức ngành giáo dục ảnh 2
Thầy cô cần biết về thăng hạng chức danh nghề nghiệp các cấp

Hồ sơ xét thăng hạng:

- Hồ sơ xét thăng hạng được chấm theo thang điểm 100. Tổng điểm của hồ sơ xét thăng hạng bao gồm điểm chấm hồ sơ và điểm tăng thêm.

- Cụ thể: nhóm tiêu chí về “nhiệm vụ”: 5,0 điểm; nhóm tiêu chí về “tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng”: 20 điểm; nhóm tiêu chí về “tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ”: 75 điểm.

Điểm tăng thêm:

- Có trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định của hạng dự xét.

- Có thành tích được tặng bằng khen từ cấp tỉnh, Bộ trở lên;

- Giấy chứng nhận chiến sĩ thi đua cấp cao hơn so với quy định của hạng dự xét;

- Giáo viên có học sinh đoạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia trong cuộc thi do ngành Giáo dục tổ chức, giáo viên có học sinh trong đội tuyển học sinh dự thi khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương, quốc tế và giáo viên có học sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương, quốc tế.

Đối với những trường hợp được miễn xét trình độ ngoại ngữ, tin học thì vẫn được tính điểm tối đa cho tiêu chí đó để bảo đảm tổng điểm hồ sơ là 100 điểm.

5. Quy định về cách tính điểm sát hạch đối với giáo viên

- Điểm sát hạch chấm theo thang điểm 20, không làm tròn số khi cộng điểm.

- Hội đồng xét quy định điểm cụ thể đối với mỗi câu hỏi ở nội dung khảo sát.

6. Xác định người được thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Người được thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong kỳ xét thăng hạng phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có đủ hồ sơ, kèm các minh chứng quy định theo hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký xét thăng hạng phù hợp với vị trí việc làm.

- Đối với trường hợp xét hồ sơ có chấm điểm: Phải đạt điểm chấm hồ sơ từ 100 điểm trở lên.

- Đối với trường hợp xét hồ sơ có chấm điểm và sát hạch: Phải đạt điểm chấm hồ sơ theo quy định và điểm sát hạch phải đạt tối thiểu 10 điểm.

Viên chức không được thăng hạng trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sẽ không được bảo lưu kết quả cho kỳ xét thăng hạng lần sau.

7. Trường hợp miễn xét trình độ ngoại ngữ và tin học

- Viên chức tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ thì được miễn xét trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của hạng chức danh nghề nghiệp.

- Trong trường hợp viên chức có trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học tối thiểu của hạng dự xét thì vẫn được xét để tính điểm tăng thêm.

9. Phí xét tuyển

Thu phí 500.000 đồng cho một hồ sơ đăng ký dự xét, thu một lần cùng lúc nộp hồ sơ. 

Tài liệu tham khảo:

1.//sgdbinhduong.edu.vn/Vanban/Vanban/tabid/270/Mode790/3/catId/52/NewsId/9020/Default.aspx?fbclid=IwAR0htrAhUVUQNwLQu90izYExYvsw_EaLBSNdNUxQSXvmbdCt_i8f73m22DM

2.//giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thay-co-can-biet-ve-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-cac-cap-post204204.gd

Cao Nguyên