Trong vòng 2 năm, Trường Đại học Thủ Dầu Một phải dừng tuyển sinh 13 ngành

06/04/2024 06:17
Minh Chi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Trong vòng 2 năm, Trường ĐH Thủ Dầu Một phải đóng 13 ngành, trong đó có 4 ngành không có sinh viên theo học.

Đây là nội dung nằm trong kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học và các điều kiện bảo đảm ngành đào tạo.

Kết luận thanh tra cho thấy, Trường Đại học Thủ Dầu Một được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao tự chủ theo quy định của pháp luật. Trường đã cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện việc mở ngành, việc đảm bảo duy trì các điều kiện đã được mở ngành đào tạo bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Trường thực hiện xây dựng đề án mở ngành, thực hiện trình tự thủ tục mở ngành đào tạo và các quy định đảm bảo ngành đào tạo cơ bản bám sát quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tế của Trường.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đánh giá, trường có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ cho giảng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

GDVN-thudaumot.jpg
Trường Đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: Thủy Tiên

Trong 2 năm có 13 ngành phải dừng tuyển sinh

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra việc tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học đối với Trường Đại học Thủ Dầu Một, trong thời kỳ thanh tra, Trường đã tự chủ mở 16 ngành trình độ đại học.

Bao gồm: Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Ngành Kiểm toán, Ngành Công nghệ thông tin, Ngành Marketing, Ngành Thương mại điện tử, Ngành Công nghệ thực phẩm, Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Ngành Công nghệ Sinh học, Ngành Kỹ thuật môi trường, Ngành Quan hệ quốc tế, Ngành Quản lý văn hóa, Ngành Quản lý công, Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngành Toán kinh tế, Ngành Truyền thông đa phương tiện, Ngành Du Lịch.

Trong vòng 2 năm, Trường Đại học Thủ Dầu Một phải dừng tuyển sinh 13 ngành. Trong đó, năm 2022, trường dừng tuyển 11 ngành gồm: Lịch sử, Văn học, Văn hóa học, Toán kinh tế, Chính trị học, Địa lý học, Quốc tế học, Sinh học ứng dụng, Vật lý học, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Quản lý đô thị. Năm 2023, danh sách này thêm hai ngành là Quản lý văn hóa và Quản lý công.

Kết luận thanh tra nêu, có ngành, khi thực hiện mở ngành, Trường đã thực hiện khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp kể từ khi mở ngành.

Trong đó, trong số 13 ngành dừng tuyển sinh, có 4 ngành đã có không sinh viên nào theo học kể từ khi mở ngành, đó là Quản lý văn hóa, Quản lý công, Toán kinh tế và Quản lý đô thị.

Bên cạnh đó, tại thời điểm mở ngành có 7/16 ngành Trường tự chủ mở có giảng viên chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở. Trường tự xác định các giảng viên chủ trì ngành có đủ 5 năm giảng dạy đại học và có công trình nghiên cứu khoa học, bài báo về lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo trong thời hạn 5 năm theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ vi phạm liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Cụ thể, trong thời kỳ thanh tra, Hội đồng trường của Trường Đại học Thủ Dầu Một chưa đảm bảo quy định là số lẻ theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật Giáo dục Đại học 2012 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018 (Luật số 34/2018/QH14).

Trường đã có đề nghị kiện toàn Hội đồng trường theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 99/2019/NĐ- CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có ý kiến chỉ đạo nhưng không ban hành văn bản kiện toàn.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chưa kịp ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng trường nhiệm kỳ 2017-2022 là chưa đúng quy định tại điểm c khoản 1, Điều 7, Nghị định 99/2019/NĐ-CP.

Kiến nghị có hướng dẫn với các ngành trường không tuyển sinh hoặc tuyển sinh không được

Tiết học nghiệp vụ ngân hàng.png
Sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: website nhà trường

Trên cơ sở kết luận kiểm tra, xác minh, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Trường Đại học Thủ Dầu Một thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống văn bản nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng trường và của trường kịp thời chỉnh sửa, bổ sung và ban hành mới văn bản theo thẩm quyền thực hiện quản lý các hoạt động về tuyển sinh, đào tạo của trường theo quy định pháp luật hiện hành.

Rà soát và bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu bảo đảm điều kiện đào tạo ngành theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo.

Rà soát, xây dựng, chỉnh sửa và ban hành chương trình đào tạo các ngành, các trình độ đào tạo bảo đảm theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT.

Rà soát báo cáo Vụ Giáo dục Đại học, xử lý theo quy định pháp luật đối với các ngành Trường không tổ chức tuyển sinh và/hoặc không tuyển sinh được hoặc đã tạm dừng tuyển sinh.

Với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, đề nghị phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học thuộc quyền quản lý trên địa bàn theo quy định.

Đồng thời, kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Vụ Giáo dục Đại học tham mưu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ GDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ theo hướng quy định rõ việc xác định ngành của giảng viên cơ hữu chủ trì tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.

Hướng dẫn Trường xử lý theo quy định pháp luật đối với các ngành Trường không tổ chức tuyển sinh và/hoặc không tuyển sinh được hoặc đã tạm dừng tuyển sinh.

Trường Đại học Thủ Dầu Một là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương.

Đội ngũ giảng viên, nhân viên của Trường thời điểm thanh tra là 744 người (681 giảng viên và 63 nhân viên), trong đó có 21 giáo sư, phó giáo sư, 173 tiến sĩ (TS), 487 thạc sĩ (ThS).

Trường Đại học Thủ Dầu Một hiện đang đào tạo 55 ngành trình độ đại học, 11 ngành trình độ thạc sĩ, 01 ngành trình độ tiến sĩ. Quy mô sinh viên, học viên tính đến tháng 9/2023 là 14.037 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (trong đó 06 nghiên cứu sinh, 411 học viên cao học, 13.620 sinh viên đại học).

Minh Chi