Trường cấp 2 Trần Danh Ninh mua sắm 12 bảng từ di động nhưng không lập dự toán

09/03/2021 06:15
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kết luận thanh tra cho thấy, trường trung học cơ sở Trần Danh Ninh đã mua sắm 12 bảng từ di động trị giá gần 27 triệu đồng mà không lập dự toán đầu năm.

Chánh Thanh tra quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại trường trung học cơ sở Trần Danh Ninh, quận 8.

Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2020. Sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chấp thuận, thống nhất chỉ đạo xử lý ngày 3/2/2021, kết luận thanh tra vừa được công bố cho thấy: Ngoài một số kết quả đã đạt được, nhà trường vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót.

Trường trung học cơ sở Trần Danh Ninh, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: web trường)

Trường trung học cơ sở Trần Danh Ninh, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: web trường)

Cụ thể: Trường có thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách Nhà nước, nhưng còn chậm so với quy định.

Đối với công tác quản lý thu chi tài chính, ngân sách Nhà nước và các khoản thu sự nghiệp, thanh tra đã phát hiện thấy có một số hóa đơn, chứng từ không đúng với quy định.

Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, trường đã sử dụng nguồn cho thuê mặt bằng chi thanh toán không đúng nguồn. Tổng số tiền chi cho việc này là hơn 54 triệu đồng.

Nhà trường chi mua sắm 12 bảng từ di động, với tổng số tiền gần 27 triệu đồng, nhưng không lập dự toán từ đầu năm, không có văn bản xin ý kiến của Ủy ban nhân dân quận 8, là không thực hiện đúng theo quy định về thực hiện quy định phân cấp quản lý tài sản công.

Thanh tra quận 8 đã có kiến nghị, được Chủ tịch quận thống nhất giao Trưởng phòng Nội vụ quận căn cứ vào mức độ hạn chế, thiếu sót, tham mưu Chủ tịch quận ban hành văn bản phê bình đối với các cá nhân có liên quan đến việc này.

Quận 8 giao hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà kết luận thanh tra đã chỉ ra.

Thu hồi, chuyển trả về nguồn mặt bằng số tiền hơn 54 triệu đồng, do sử dụng tài chính chi không đúng nguồn được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 của đơn vị.

Việt Dũng