Trường tự chủ tài chính, tư thục ở Hà Nội tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức nào?

17/03/2023 06:36
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học 2023-2024, Hà Nội áp dụng phương thức xét tuyển với tuyển sinh vào trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT tư thục, trung tâm GDNN - GDTX.

Ngày 13/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Kế hoạch số 656/KH-SGDĐT về việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Trong đó, Hà Nội áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính; trung học phổ thông tư thục và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông tư thục xây dựng phương án tuyển sinh năm học 2023-2024 căn cứ vào các điều kiện như: điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024. Kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó và các quy định khác của Quy chế tuyển sinh.

Các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông tư thục được tuyển học sinh vào lớp 10 là những học sinh cư trú tại Hà Nội không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết đào tạo văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh cấp trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyển học sinh vào lớp 10 chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Theo kế hoạch, học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường trung học phổ thông/trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ ngày 20/4/2023 - ngày 22/7/2023. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường trung học phổ thông từ ngày 10/7/2023 - ngày 22/7/2023.

Ngọc Mai