Quy định mới về xét tuyển viên chức

Quy định mới về xét tuyển viên chức
(GDVN) - Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng: Vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký, vòng 2 phỏng vấn hoặc thực hành.