Cao học cũng…khoái văn mẫu!

 Cao học cũng…khoái văn mẫu!
(GDVN) - Có lẽ ít người biết (hoặc biết mà chưa ai dám nói, dám lên tiếng), ở bậc cao học (sau đại học) cũng khoái văn mẫu để bài luôn đạt điểm cao.