Việt Nam có 3 cơ sở lọt tốp đại học tốt nhất toàn cầu về học thuật

25/10/2019 15:04
Thùy Linh
(GDVN) - Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 1059 các đại học tốt nhất toàn cầu về học thuật của Tạp chí U.S News & World Report (Hoa Kỳ) năm 2020.

Ngày 21/10 vừa qua, Tạp chí của Hoa Kỳ U.S. News & World Report vừa công bố kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu - Best Global Universities.

Việt Nam có hai cơ sở giáo dục đại học lần đầu tiên được xếp hạng ở bảng xếp hạng này, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng 1059, số 1 Việt Nam, tiếp theo là Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có thứ hạng 1176. 

Ngoài ra, Tạp chí U.S. News & World Report cho biết, Việt Nam còn có Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng được đánh giá nhưng chưa có thứ hạng.

Việt Nam có 3 cơ sở lọt tốp đại học tốt nhất toàn cầu về học thuật ảnh 1
Việt Nam có 3 cơ sở lọt tốp đại học tốt nhất toàn cầu về học thuật

Đặc biệt, cũng ở bảng xếp hạng này, ngành Vật lý của Đại học Quốc gia Hà Nội đã tăng 30 bậc so với bảng xếp hạng năm trước là 502, năm nay là 472 của thế giới.

Được biết đây là lần thứ sáu Tạp chí  US News & World Report công bố thứ hạng của Bảng xếp hạng này. Trước đó, đã hơn 30 năm, Tạp chí  US News & World Report tập trung vào xếp hạng các trường đại học, cao đẳng của Hoa Kỳ. 

Tuy nhiên, gần đây, nhu cầu người học ở Hoa Kỳ mở rộng ra ngoài các trường đại học trong nước; đồng thời giúp các trường đại học của Hoa Kỳ có thể so sánh với các trường đại học khác trên toàn cầu, Tạp chí  U.S. News & World Report đã công bố Bảng xếp hạng Best Global Universities.

Năm nay, có 1.599 trường đại học, thuộc 81 quốc gia,  được đưa vào đánh giá, trong đó có 1.500 trường được xếp hạng. Best Global Universities đánh giá và xếp hạng các trường đại học dựa trên phân tích cơ sở dữ liệu khoa học do Tập đoàn Clarivate Analytics InCites cung cấp. 

Về phương pháp xếp hạng, Best Global Universities đánh giá các trường đại học bằng 13 tiêu chí hoàn toàn khách quan và tập trung vào uy tín nghiên cứu (qua khảo sát) và chất lượng nghiên cứu qua phân tích dữ liệu khoa học được công bố trong CSDL của Clarivate Analytics InCites.  

Trong đó, chỉ những trường đại học có 1.500 bài báo được xuất bản năm 2013 đến 2017 mới được xem xét; đồng thời uy tín về nghiên cứu do Clarivate Analytics InCites thực hiện.

Các học giả tham gia đánh giá uy tín nghiên cứu là những tác giả được lựa chọn từ CSLD Web of Science, bao gồm  Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) and Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).  

Tiêu chí đánh giá và xếp hạng như sau:

Thùy Linh