Vĩnh Phúc chọn xong sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022

05/05/2021 09:08
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 28/4, tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022.

Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2021-2022 do các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đề xuất, được Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu thống nhất lựa chọn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định.

Các môn Tiếng Việt, Toán hay Ngữ văn của tỉnh Vĩnh Phúc đều lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tỷ lệ sách giáo khoa được chọn của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cũng chiếm ưu thế trên 70% còn lại hơn 20% sách giáo khoa của bộ sách Cánh diều thuộc Nhà xuất bản Đại học sư phạm và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Môn Tiếng Anh có 04 bộ sách được lựa chọn là: bộ i-Learn Smart Start; bộ sách của tác giả Hoàng Văn Vân làm chủ biên; bộ Macmillan Next Move và bộ Phonics - Smart.

Hiện, Sở đang cho các đơn vị đăng ký số lượng sách giáo khoa, làm căn cứ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ và thông báo tới các nhà xuất bản để cung ứng kịp thời sách đến tay học sinh trước khi năm học mới 2021-2022 bắt đầu.

Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các lớp tập huấn sử dụng sách cho 100% giáo viên dạy học lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022.

Cụ thể như sau:

Thùy Linh