Hà Nội đã chọn xong sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

24/04/2021 06:02
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 23/4, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin rằng, Uỷ ban nhân dân thành phố đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 1814/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn Thủ đô. Đây là hai khối lớp sẽ học sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo nội dung Quyết định số 1814/QĐ-UBND, danh mục sách giáo khoa lớp 2 gồm 19 cuốn sách giáo khoa của 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm: Tiếng Việt, toán, đạo đức, tự nhiên xã hội, âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm và môn tự chọn là tiếng Anh.

Về danh mục sách giáo khoa lớp 6, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt danh mục gồm 28 cuốn cho 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm: Ngữ văn, toán, tiếng Anh, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, tin học, công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp.

Việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 căn cứ theo đề xuất tổng hợp từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Thủ đô và danh mục sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Mỗi giáo viên được chọn sách giáo khoa của môn học mình đảm nhận theo hình thức bỏ phiếu kín.

Hà Nội đã chọn xong sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 ảnh 1

Ảnh minh họa: NXBGDVN

Việc lựa chọn sách giáo khoa được bám sát hai nhóm tiêu chí cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định gồm: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ phổ biến danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tới các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã để các đơn vị phổ biến tới các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, các nhà trường chủ động lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để tổ chức giảng dạy từ năm học 2021-2022.

Hà Nội đã chọn xong sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 ảnh 2
Hà Nội đã chọn xong sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 ảnh 3
Hà Nội đã chọn xong sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 ảnh 4

Danh mục sách giáo khoa lớp 2 mà thành phố Hà Nội chọn.

Hà Nội đã chọn xong sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 ảnh 5
Hà Nội đã chọn xong sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 ảnh 6
Hà Nội đã chọn xong sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 ảnh 7

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 mà thành phố Hà Nội chọn.

Thùy Linh