Với những biện pháp này, có dẹp được nạn dạy thêm lan tràn ở TP.Hồ Chí Minh?

30/11/2016 11:25
Phương Linh
(GDVN) - UBND TP.Hồ Chí Minh đã đưa ra các giải pháp, nhằm chấm dứt tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan, tiêu cực trên địa bàn thành phố trong thời gian sắp tới.

TP.Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về tình hình quản lý hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn trong thời gian vừa qua.

Theo đó, nhằm hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan, tiêu cực, thành phố đề nghị các trường phải xây dựng website hỗ trợ học tập, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, giúp học sinh giải đáp các thắc mắc liên quan đến bài học.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố được yêu cầu tập hợp tất cả các bài giảng của các môn học, các bài ôn tập để cung cấp cho học sinh…

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra thường xuyên các giờ dạy chính khóa, nhằm ngăn chặn tình trạng dạy không đủ kiến thức cho học sinh, khiến cho học sinh phải đi học thêm.

TP.Hồ Chí Minh tiếp tục đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm chấm dứt dạy thêm tràn lan, tiêu cực (ảnh: P.L)
TP.Hồ Chí Minh tiếp tục đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm chấm dứt dạy thêm tràn lan, tiêu cực (ảnh: P.L)

Việc dạy thêm học thêm tổ chức trong nhà trường chỉ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của học sinh, có tổ chức phân chia lớp theo trình độ của học sinh, học sinh phải được phép lựa chọn giáo viên để tham gia học.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về việc tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường.

Kiên quyết thực hiện việc xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm không đúng qui định.

Cán bộ, giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập tham gia dạy thêm phải thực hiện đúng theo các qui định về dạy thêm học thêm, chịu sự quản lý và giám sát của thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập.

Những giải pháp lâu dài, hiện TP.Hồ Chí Minh đang triển khai đề án phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2030.

Đề án này sẽ tập trung vào các giải pháp đáng chú ý: Cho phép các trường được tự điều chỉnh thời lượng giảng dạy bộ môn trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, chủ động xây dựng chương trình giảng dạy tích hợp, liên môn, đa dạng hóa việc kiểm tra, đánh giá học sinh cho phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế.

Giao quyền tự chủ cho các trường có điều kiện tự tuyển giáo viên, tự xây dựng kế hoạch giảng dạy, quyết định, mức học phí trên cơ sở thu đủ bù chi.

Đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành phố tự xây dựng chương trình giáo dục, sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn, dựa trên chương trình khung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định.

Chương trình các cấp học sẽ được xây dựng theo hướng mở: Môn học bắt buộc là Văn – tiếng Việt, Toán, các môn học còn lại được tự chọn phải hoàn thành trong cả cấp học, với số lượng môn học tối đa chỉ nên là 8 môn trong một năm.

Phương Linh