3 năm tuyển sinh èo uột, HT Đại học Đông Đô lý giải do dư âm vi phạm trước đó

27/11/2023 06:39
Ngọc Huệ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ba năm tuyển sinh gần nhất, Trường Đại học Đông Đô không tuyển đủ chỉ tiêu, trong đó điển hình năm 2021 có số nhập học chỉ 84 sinh viên/830 chỉ tiêu.

Trường Đại học Đông Đô được thành lập năm 1994 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2006, nhà trường chuyển sang loại hình đại học tư thục. Qua 29 năm xây dựng và phát triển, hiện nay trường có 23 khoa, ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và 07 chuyên ngành đào tạo trình độ sau đại học.

Trường Đại học Đông Đô có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trình độ cao, thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo đa ngành để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tầm nhìn đến năm 2025, nhà trường xác định luôn thích nghi với sự biến đổi của những thành tựu về khoa học, cuộc Cách mạng 4.0 và sự biến đổi của thị trường sức lao động để thay đổi nội dung, phương pháp lãnh đạo, quản lý, dạy và học. Đến năm 2023, trường đạt thương hiệu cao ở tầm quốc gia và năm 2040 phải có thương hiệu tầm quốc tế.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại Đề án tuyển sinh năm 2022 và năm 2023 của Trường Đại học Đông Đô cho thấy, trong 3 năm gần đây, trường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu.

Đáng nói, trong Đề án tuyển sinh năm 2023 có số chỉ tiêu và số nhập học của năm 2022 và năm 2021. Còn trong Đề án tuyển sinh năm 2022 chỉ có số chỉ tiêu và số nhập học của năm 2019 và năm 2021, không có số chỉ tiêu và số nhập học của năm 2020.

Lý giải điều này, trong công văn trả lời Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam do Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô - Tiến sĩ Nguyễn Thái Sơn ký, cho hay, nhà trường không công khai số chỉ tiêu và số nhập học năm 2020 bởi năm đó nhà trường chủ động đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép dừng tuyển sinh để kiện toàn tổ chức.

Số chỉ tiêu và số nhập học của Trường Đại học Đông Đô những năm gần đây được thống kê theo Đề án tuyển sinh năm 2023 và Đề án tuyển sinh năm 2022 (Bảng: Ngọc Huệ).

Số chỉ tiêu và số nhập học của Trường Đại học Đông Đô những năm gần đây được thống kê theo Đề án tuyển sinh năm 2023 và Đề án tuyển sinh năm 2022 (Bảng: Ngọc Huệ).

Quan sát bảng số liệu trên cho thấy, năm 2019, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Đông Đô là 3.500 chỉ tiêu. Năm 2021, chỉ tiêu tuyển sinh chỉ còn 830 chỉ tiêu. Năm 2022, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 2.050.

Biểu đồ thể hiện số chỉ tiêu và số sinh viên nhập học của Trường Đại học Đông Đô qua các năm thống kê theo Đề án tuyển sinh năm 2023 và Đề án tuyển sinh năm 2022. (Biểu đồ: Ngọc Huệ).

Biểu đồ thể hiện số chỉ tiêu và số sinh viên nhập học của Trường Đại học Đông Đô qua các năm thống kê theo Đề án tuyển sinh năm 2023 và Đề án tuyển sinh năm 2022. (Biểu đồ: Ngọc Huệ).

Theo biểu đồ trên, năm 2019, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 3.500 nhưng số nhập học chỉ 281 sinh viên (chưa đạt 10% chỉ tiêu tuyển sinh).

Năm 2021, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 830 nhưng số nhập học cũng chỉ có 84 sinh viên (đạt hơn 20% chỉ tiêu tuyển sinh).

Năm 2022, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 2050 và số nhập học chỉ có 467 sinh viên (đạt hơn 20% chỉ tiêu tuyển sinh).

Như vậy, 3 năm tuyển sinh gần đây, Trường Đại học Đông Đô không tuyển đủ chỉ tiêu, trong đó, điển hình năm 2021 có số nhập học chỉ 84 sinh viên/830 chỉ tiêu.

Chia sẻ về việc ba năm tuyển sinh gần đây Trường Đại học Đông Đô không tuyển đủ chỉ tiêu, thầy Sơn cho biết, các năm 2019, 2021 và 2022, Trường Đại học Đông Đô không tuyển sinh hết chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao do nhiều nguyên nhân. Trong đó, có dư âm của vi phạm, sai sót trong tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng hệ văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh.

Đồng thời, việc kiện toàn bộ máy tổ chức của nhà trường, trong đó có cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cấp theo quy định mới chưa thể đáp ứng đối với mọi thí sinh. Do vậy, Trung tâm Tuyển sinh của trường chủ động tư vấn thí sinh chưa nhập học vào trường.

Cũng theo Đề án tuyển sinh năm 2022, 2023, Trường Đại học Đông Đô có quy mô đào tạo các trình độ thạc sĩ, đại học và hệ vừa làm vừa học giảm. Trong khi đó, quy mô đào tạo trình độ tiến sĩ tăng, nhưng con số tăng không đáng kể.

Biểu đồ thể hiện quy mô đào tạo của Trường Đại học Đông Đô theo số liệu trong Đề án tuyển sinh năm 2023 và Đề án tuyển sinh năm 2022. (Biểu đồ: Ngọc Huệ).

Biểu đồ thể hiện quy mô đào tạo của Trường Đại học Đông Đô theo số liệu trong Đề án tuyển sinh năm 2023 và Đề án tuyển sinh năm 2022. (Biểu đồ: Ngọc Huệ).

Dựa vào biểu đồ, trong quy mô đào tạo của Trường Đại học Đông Đô cụ thể như sau: Tính từ ngày 31/12/2021 đến ngày 31/12/2022, quy mô đào tạo trình độ đại học chính quy giảm 364 người. Quy mô đào tạo hệ vừa làm vừa học giảm 532 người. Quy mô đào tạo thạc sĩ giảm 72 người.

Về quy mô đào tạo các trình độ thạc sĩ, đại học và hệ vừa làm vừa học giảm, thầy Sơn cho hay: "Quy mô đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố; trong đó, trường cần có chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đáp ứng quy định mới.

Số thí sinh các trình độ và hình thức đào tạo giảm trong những năm gần đây là tín hiệu đáng mừng với ngành giáo dục và đào tạo cũng như đối với nhà trường.

Người học đã biết chọn nơi phù hợp hơn trong thời điểm lựa chọn và bộ máy lãnh đạo của nhà trường đã biết phải đáp ứng yêu cầu, từng bước vươn lên theo các tiêu chí của kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là mục tiêu để thu hút sinh viên".

Về quy mô đào tạo tiến sĩ, tính đến ngày 31/12/2021, Trường Đại học Đông Đô có duy nhất 1 nghiên cứu sinh. Tính đến ngày 31/12/2022, quy mô đào tạo tiến sĩ là 5 nghiên cứu sinh (tăng 4 người). Về việc quy mô đào tạo tiến sĩ có tăng nhẹ, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam không nhận được chia sẻ của hiệu trưởng nhà trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong đào tạo đại học, Trường Đại học Đông Đô đào tạo trình độ liên thông từ trung cấp lên đại học; liên thông từ cao đẳng lên đại học; đào tạo đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên. Tuy nhiên, quy mô đào tạo các trình độ này rất nhỏ.

Biểu đồ thể hiện quy mô đào tạo đại học liên thông từ trung cấp lên đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học và đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên. (Biểu đồ: Ngọc Huệ).

Biểu đồ thể hiện quy mô đào tạo đại học liên thông từ trung cấp lên đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học và đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên. (Biểu đồ: Ngọc Huệ).

Biểu đồ thể hiện quy mô đào tạo vừa làm vừa học liên thông từ trung cấp lên đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học và đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên. (Biểu đồ: Ngọc Huệ).

Biểu đồ thể hiện quy mô đào tạo vừa làm vừa học liên thông từ trung cấp lên đại học, liên thông từ cao đẳng lên đại học và đối với người đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên. (Biểu đồ: Ngọc Huệ).

Liên quan đến thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, thầy Sơn khẳng định nhà trường đã có báo cáo ba công khai, đăng tại http://www.hdiu.edu.vn/danhmuc/Ba-cong-khai-83.

Tuy nhiên, phóng viên tìm kiếm theo địa chỉ trên nhưng không thấy báo cáo ba công khai nào.

Kết quả tìm kiếm của phóng viên theo địa chỉ http://www.hdiu.edu.vn/danhmuc/Ba-cong-khai-83. Ảnh chụp màn hình.

Kết quả tìm kiếm của phóng viên theo địa chỉ http://www.hdiu.edu.vn/danhmuc/Ba-cong-khai-83. Ảnh chụp màn hình.

Trên Cổng thông tin điện tử của trường chỉ có một số quy định như: "Quy định về việc trả lại học phí đối với sinh viên xin thôi học", "Danh sách sinh viên trúng tuyển Trường Đại học Đông Đô năm 2023",...

Cổng thông tin Trường Đại học Đông Đô khi tìm kiếm báo cáo ba công khai. Ảnh chụp màn hình.

Cổng thông tin Trường Đại học Đông Đô khi tìm kiếm báo cáo ba công khai. Ảnh chụp màn hình.

Ngọc Huệ