100 triệu USD nâng cao trình độ, năng lực giáo viên phổ thông

Giáo dục 24h

Ngọc Quang

(GDVN) - Đây là Dự án “Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông" Thủ tướng đã duyệt.

Tổng mức đầu tư của dự án là 100 triệu USD vay của Ngân hàng Thế giới. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2016-2021.

Mục tiêu tổng quát của dự án nhằm phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để tăng cường chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, thông qua phát triển nghề nghiệp theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Mục tiêu cụ thể nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực và phát huy vai trò của các trường sư phạm nòng cốt trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Đồng thời hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; hỗ trợ các trường sư phạm trong hoạt động hỗ trợ phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Dự án gồm 2 thành phần. Thành phần 1 - tăng cường năng lực cho các trường sư phạm để đào tạo có chất lượng và bồi dưỡng phát triển chuyên môn thường xuyên cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Thành phần 2 - hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực.

Cơ quan chủ quản của dự án là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự án được triển khai tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học sư phạm được lựa chọn.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh văn kiện dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Ngọc Quang
Từ khóa :
dự án nâng cao trình độ giáo viên phổ thông , thủ tướng chính phủ , dự án giáo dục phổ thông
100 triệu USD nâng cao trình độ, năng lực giáo viên phổ thông
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
MinhVu
0

Thôi rồi. Lại như vụ giáo viên tiếng anh CHUẨN CHÂU ÂU. Lại quay chong chóng vì dự án ...Kết là gì, xin phép tôi không bàn

Nguyễn võ lộc
9

Trong cuộc đời làm giáo viên của mình , tôi đã tham gia nhiều đợt bồi dương nang cao năng lực của các dự án , đều có một nhận xét chung rằng các cán bộ và nhan viên phụ trách dự án không quan đến việc dự án đã mang lại điều gì thiết thực, những tiến bộ thực sự do dự án mang lại cho GV, đến chất lượng công việc mà họ chỉ quan tâm đến việc làm sao giải ngân đúng tiến độ thực hiện. Vì vậy hiệu quả của các dự án không cao, lãng phí tiền bạc.

lanlan
7

lại vay, lại dự án, trong số 100 ngàn đó có bi nhiêu nâng cao chất lượng thật sự

Xem thêm bình luận
Tin khác