AVUC sẽ tham gia tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân, bậc đại học

20/12/2014 07:28
Phương Thảo
(GDVN) - Sáng nay (20/12), Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đang tiến hành Đại hội lần thứ nhất, với sự tham gia của hơn 300 trường Đại học, Cao đẳng.

Sau phiên Đại hội trù bị vào chiều hôm qua (19/12), cơ bản Ban chấp hành mới đã được các thành viên lựa chọn dựa trên cơ sở cân đối vùng miền, giữa công lập và ngoài công lập, khối ngành và hệ đào tạo...

Bên cạnh đó, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (AVUC) đã đưa ra sứ mạng, tôn chỉ, mục đích, tính chất, nguyên tắc và phương thức hoạt động của mình. Theo đó, AVUC là tổ chức xã hội nghê nghiệp của giáo dục đại học, tập hợp các cơ sở đại học, cao đẳng và các cơ sở nghiên cứu khoa học có đào tạo sau đại học của Việt Nam…

AVUC sẽ tham gia tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân, bậc đại học ảnh 1
Đoàn chủ tịch tại phiên trù bị chiều ngày 19/12.

AVUC là nơi hỗ trợ nhau phát triển, cũng là nơi bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của các Hội viên. AVUC nghiên cứu, tham mưu, phản biện về các chủ trương, chính sách có liên quan tới giáo dục nói chung. Là tổ chức bất vụ lợi, tồn tại để hoạt động nhằm đóng góp cho sự phát triển của nền đại học nước nhà, góp phần quan trọng xây dựng sức mạnh trí tuệ đất nước.

AVUC hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, đồng thuận theo đa số. AVUC là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoạt động theo pháp luật. Chịu sự chỉ đạo về mặt nhà nước của các bộ, ngành và địa phương theo chức năng tương ứng.

Ban chấp hành mới trước mắt tiếp nhận toàn bộ các tổ chức, nhân sự, tài sản của VIPUA để kế thừa, sớm ổn định và đi vào hoạt động. Từng bước thận trọng thành lập thêm, tăng cường các đơn vị chức năng, củng cố tăng cường các đơn vị cũ cho tương xứng với nhiệm vụ mới. 

Thành lập Hội đồng cố vấn, Hội đồng khoa học…Nghiên cứu hình thành các tổ chức cơ sở theo yêu cầu đa dạng khác nhau. Xây dựng các Quy chế nội bộ cho Ban chấp hành….

AVUC sẽ tham gia tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân, bậc đại học ảnh 2
Khoảng 350 trường Đại học, Cao đẳng có đơn ra nhập Hiệp hội chung.

Trước mắt AVUC tập trung nghiên cứu để tham gia phản biện: Tiến hành nghiên cứu xây dựng các phương án, tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Nghiên cứu kiến nghị hệ thống các giải pháp đồng bộ, giải quết vấn đề nguồn lực và động lực phát triển giáo dục đại học.

AVUC sẽ nghiên cứu kiến nghị mô hình tổ chức hoạt động của cơ sở đào tạo. Theo đó, sẽ có kiến nghị kế hoạch mở rộng mô hình đại học tự chủ. Trường đại học hoạt động theo nguyên tắc bất vụ lợi và vụ lợi, các tổ hợp đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học. …
AVUC sẽ tổ chức và triển khai các hoạt động hỗ trợ các trường. Cụ thể, xây dựng mạng lưới thư viện điện tử liên thông trong nước và quốc tế. Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng độc lập, phối hợp với hai trung tâm đã có của 2 ĐHQG, hợp tác với các tổ chức quốc tế.

Khuyến khích hình thành các cộng đồng tự nguyện liên kết về chương trình, giáo trình, sách giáo khoa…

AVUC sẽ mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phối hợp tổ chức triển lãm giáo dục quốc tế vào tháng 3/2015. Xác lập với một số tổ chức quốc tế, tổ chức tham quan học tập theo chuyên đề.

Đây là những kế hoạch sơ bộ được vạch ra, Ban chấp hành AVUC cho biết sẽ nghiên cứu, xây dựng một kế hoạch mới đầy đủ, toàn diện và có sự lựa chọn ưu tiên phù hợp. 

Phương Thảo