Bỏ Hội nghị công chức, viên chức trong trường học được không?

19/10/2019 07:12
Lê Mai
(GDVN) - Dù muốn hay không muốn, hàng năm các trường học cũng phải tổ chức Hội nghị công chức, viên chức.

Cứ đến hẹn lại lên, đầu năm học, các trường học lại tổ chức Hội nghị công chức, viên chức; thực hiện xong Hội nghị công chức, viên chức, coi như … hoàn thành nhiệm vụ năm học của hiệu trưởng!

Có “bảo bối” nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức đã được toàn thể hội nghị “nhất trí cao”, hiệu trưởng đã có “roi” chỉ đạo; từ đây đến cuối năm, giáo viên chỉ còn một nhiệm vụ “thực hiện đúng chỉ tiêu đã đề ra”, nhà trường hoàn thành chỉ tiêu được duyệt; hiệu trưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chờ “báo cáo thành tích” cuối năm nữa là xong!

Có người nói, hội nghị công chức viên chức trong trường học là hội nghị tiếp tay cho bệnh thành tích.

Chính những chỉ tiêu bộ môn đã đăng ký năm sau phải cao hơn năm trước, là pháp lệnh bắt buộc giáo viên phải thực hiện; để đạt chỉ tiêu, hiệu trưởng đã bật mí “điểm trong tay thầy cô”; vì thế bệnh thành tích, bệnh gian dối trong giáo dục ngày càng trầm trọng; không có thuốc chữa. 

Cũng có người cho rằng, văn bản của hội nghị chỉ là sự sao chép những năm trước, trường khác hay … trên mạng; chưa đọc khúc đầu … đã biết khúc sau nói gì.

Hội nghị công chức, viên chức trở nên nhàm chán, vô bổ, không cần thiết!

Không tổ chức Hội nghị công chức, viên chức được không? 

Bỏ Hội nghị công chức, viên chức trong trường học được không? ảnh 1
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động được thực hiện hằng năm (Ảnh mang tính minh hoạ: baosonla.org.vn)

Khoản 1, Điều 5, Chương II, Nghị định Số: 04/2015/NĐ-CP quy định: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mỗi năm một lần vào cuối năm.

Như vậy, dù muốn hay không muốn, hàng năm các trường học cũng phải tổ chức Hội nghị công chức, viên chức. 

Làm thế nào tổ chức Hội nghị công chức, viên chức cho thực chất? 

Khoản 2, Điều 5, Chương II, Nghị định Số: 04/2015/NĐ-CP quy định: 

2.  Nội dung Hội nghị công chức, viên chức. 

Bỏ Hội nghị công chức, viên chức trong trường học được không? ảnh 2
Giáo viên, học sinh mệt mỏi khi vào mùa hội nghị

a) Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan, đơn vị;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức;

c) Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn;

d) Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị;

đ) Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;

e) Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác.

Như vậy, cứ thực hiện đúng quy định của Nghị định Số: 04/2015/NĐ-CP. Ngành giáo dục chỉ đạo tuyệt đối không “động viên” giáo viên đăng ký chỉ tiêu thi đua. 

Hội nghị giảm bớt báo cáo thành tích, tăng cường trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; tiết kiệm ngân sách; chống lạm thu học sinh; 

Vận động tài trợ giáo dục phải đúng pháp luật; công khai minh bạch các hoạt động của nhà trường; 

Tuyệt đối không sử dụng “chỉ tiêu” để đánh giá thi đua giáo viên; mở rộng phạm vi khen thưởng các ý tưởng hay, biện pháp mới, sáng tạo nâng cao chất lượng dạy học. 

Thời gian hội nghị không nên kéo dài lê thê, cái gì đã trùng lặp ở hội nghị khác, nên lược bỏ, rút gọn;

Không nên tổ chức in phông màn, khẩu hiệu “hoành tráng”, vừa tiết kiệm vừa giảm bệnh hình thức. Tài liệu hội nghị nên gửi qua mail cho cán bộ giáo viên, chỉ cần in cho khách mời; 

Hội nghị nên thông báo “không nhận hoa”, đại biểu “có lòng” thì chuyển sang quà cho học sinh nghèo, quỹ khuyến học (Thực tế trường người viết nhận hàng chục lẵng hoa ngày hội nghị, khi không nhận hoa, đã đủ mua bảo hiểm y tế cho 15 học sinh khó khăn). 

Bản chất hội nghị công chức, viên chức là tốt đẹp; phát huy dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm của mỗi giáo viên trong trường học.

Đừng vì bệnh thành tích, xin hãy trả lại những điều tốt đẹp nhất của Hội nghị công chức, viên chức hàng năm. 

Tài liệu tham khảo: 

1. thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-04-2015-ND-CP-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-262855.aspx

Lê Mai