Các trường ở thành phố Hồ Chí Minh phải báo cáo thu đầu năm

13/10/2017 06:54
Phương Linh
(GDVN) - Trước ngày 30/10, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận huyện báo cáo tình hình thu đầu năm ở các trường học.

Ngày 12/10, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hoài Nam đã ký văn bản số 3183, về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm xảy ra tại các trường học.

Khởi tố, bắt giam một Hiệu trưởng lạm thu

Văn bản này được gửi tới Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trực thuộc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, Giám đốc các Trung tâm giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, các đơn vị tổ chức thu học phí và các khoản thu khác phải đúng theo qui định, tại văn bản hướng dẫn 2948 ký ngày 15/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn liên Sở số 3204 ký ngày 21/9/2016 của liên Sở Tài Chính, Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của năm học này tại các cơ sở giáo dục công lập.

Tổ chức thu các khoản thu thỏa thuận, theo đúng qui định tại công văn số 3234 ký ngày 7/9/2016, về hướng dẫn khung các mức thu đối với các khoản thu theo thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở.

Các trường ở thành phố Hồ Chí Minh phải báo cáo thu đầu năm ảnh 1
Trước 30/10, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận huyện báo cáo tình hình thu đầu năm (ảnh minh họa: NOP)

Các đơn vị không được thu các khoản thu nằm ngoài hướng dẫn, không được tổ chức thu vượt khung mức thu đã qui định.

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo ở các quận huyện, căn cứ vào các hướng dẫn của liên Sở Tài Chính, Giáo dục và Đào tạo, tổ chức kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện tại các đơn vị thuộc cấp học mà quận huyện mình quản lý.

Báo cáo tình hình thu đầu năm học ở các trường thuộc quận huyện quản lý, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2017.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, căn cứ vào công văn 2901 ký ngày 10/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn trọng tâm cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm, các đơn vị cần thực hiện tốt việc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh theo thông tư 55 ký ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc tổ chức vận động tài trợ, các đơn vị nghiên cứu và thực hiện đúng theo thông tư 29 ký ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chỉ thị 14/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý nguồn tài trợ của các cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, theo tinh thần nội dung văn bản này.

Phương Linh