Chương trình mới "đẻ" 81 tổ hợp chọn môn, các trường cấp 3 làm sao xoay sở

12/03/2022 06:53
Minh Khôi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các trường trung học phổ thông hiện nay như "ngồi trên lửa" chờ hướng dẫn cụ thể từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để các trường thực hiện một cách đồng bộ, khoa học.

Chương trình mới ở bậc trung học phổ thông sẽ được bắt đầu triển khai từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10; áp dụng cuốn chiếu cho những năm học tiếp theo với lớp 11 và 12 có rất nhiều điểm mới đáng ghi nhận.

Theo đó, nội dung giáo dục cấp trung học phổ thông mới sẽ gồm các môn học bắt buộc và các môn học tự chọn.

Trong đó, bảy môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. Hai môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Năm môn học lựa chọn từ ba nhóm môn học (mỗi nhóm chọn ít nhất một môn học): nhóm môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật); nhóm môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học); nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật).

Ảnh minh họa: TTXVN.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Có đến 81 phương án học sinh chọn 5/9 môn học

Trong 3 nhóm môn học thì có tổng cộng 9 môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật.

Mỗi học sinh lựa chọn 5/9 môn trên (môn Nghệ thuật gồm 2 phân môn Âm nhạc, Mĩ thuật), mỗi nhóm môn phải lựa chọn ít nhất 1 môn.

Nếu người viết tính toán không lầm thì cho học sinh được toàn quyền lựa chọn các môn học theo định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới tức là chọn 5/9 môn có điều kiện thì học sinh có đến 81 cách để lựa chọn. Người viết xin được liệt kê các phương án học sinh lựa chọn môn học theo quy định trên.

Phương án 1: Nhóm Khoa học tự nhiên 2 môn, Khoa học xã hội 2 môn, nhóm Công nghệ và Nghệ thuật 1 môn có 27 cách để học sinh chọn gồm:

Vật lý – Hóa học – Lịch sử – Địa lý – Công nghệ (hoặc Tin học hoặc Nghệ thuật) có 3 cách;

Vật lý – Hóa học – Lịch sử – Giáo dục kinh tế và pháp luật– Công nghệ (hoặc Tin học, hoặc Nghệ thuật) có 3 cách;

Vật lý – Hóa học – Địa lý – Giáo dục kinh tế và pháp luật– Công nghệ (hoặc Tin học, hoặc Nghệ thuật) có 3 cách;

Vật lý – Sinh học - Lịch sử – Địa lý – Công nghệ (hoặc Tin học, hoặc Nghệ thuật) có 3 cách;

Vật lý – Sinh học– Lịch sử – Giáo dục kinh tế và pháp luật– Công nghệ (hoặc Tin học, hoặc Nghệ thuật) có 3 cách;

Vật lý – Sinh học – Địa lý – Giáo dục kinh tế và pháp luật– Công nghệ (hoặc Tin học, hoặc Nghệ thuật) có 3 cách;

Hóa học – Sinh học- Lịch sử – Địa lý – Công nghệ (hoặc Tin học, hoặc Nghệ thuật) có 3 cách;

Hóa học – Sinh học– Lịch sử – Giáo dục kinh tế và pháp luật– Công nghệ (hoặc Tin học, hoặc Nghệ thuật) có 3 cách;

Hóa học – Sinh học – Địa lý – Giáo dục kinh tế và pháp luật– Công nghệ (hoặc Tin học, hoặc Nghệ thuật) có 3 cách.

Phương án 2: Nhóm môn Khoa học tự nhiên 2 môn, Khoa học xã hội 1 môn, nhóm Công nghệ và Nghệ thuật 2 môn có 27 cách để học sinh có thể lựa chọn gồm:

Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Tin học – Lịch sử (hoặc Địa lý hoặc Giáo dục kinh tế và pháp luật) có 3 cách;

Vật lý – Hóa học – Công nghệ – Nghệ thuật – Lịch sử (hoặc Địa lý hoặc Giáo dục kinh tế và pháp luật) có 3 cách;

Vật lý – Hóa học – Nghệ thuật – Tin học – Lịch sử (hoặc Địa lý hoặc Giáo dục kinh tế và pháp luật) có 3 cách;

Vật lý – Sinh học - Công nghệ – Tin học – Lịch sử (hoặc Địa lý hoặc Giáo dục kinh tế và pháp luật) có 3 cách;

Vật lý – Sinh học – Công nghệ – Nghệ thuật – Lịch sử (hoặc Địa lý hoặc Giáo dục kinh tế và pháp luật) có 3 cách;

Vật lý – Sinh học – Nghệ thuật – Tin học – Lịch sử (hoặc Địa lý hoặc Giáo dục kinh tế và pháp luật) có 3 cách;

Hóa học – Sinh học - Công nghệ – Tin học – Lịch sử (hoặc Địa lý hoặc Giáo dục kinh tế và pháp luật) có 3 cách;

Hóa học – Sinh học – Công nghệ – Nghệ thuật – Lịch sử (hoặc Địa lý hoặc Giáo dục kinh tế và pháp luật) có 3 cách;

Hóa học – Sinh học – Nghệ thuật – Tin học – Lịch sử (hoặc Địa lý hoặc Giáo dục kinh tế và pháp luật) có 3 cách.

Phương án 3: Nhóm môn Khoa học tự nhiên 1 môn, nhóm môn Khoa học xã hội 2 môn, nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật 2 môn có 27 cách để học sinh lựa chọn gồm:

Lịch sử – Địa lý – Công nghệ – Nghệ thuật – Vật lý (hoặc Hóa học hoặc Sinh học) có 3 cách;

Lịch sử – Địa lý – Tin học – Nghệ thuật – Vật lý (hoặc Hóa học hoặc Sinh học) có 3 cách;

Lịch sử – Địa lý – Tin học – Công nghệ – Vật lý (hoặc Hóa học hoặc Sinh học) có 3 cách;

Giáo dục kinh tế và pháp luật – Địa lý – Công nghệ – Nghệ thuật – Vật lý (hoặc Hóa học hoặc Sinh học) có 3 cách;

Giáo dục kinh tế và pháp luật – Địa lý – Tin học – Nghệ thuật – Vật lý (hoặc Hóa học hoặc Sinh học) có 3 cách;

Giáo dục kinh tế và pháp luật – Địa lý – Tin học – Công nghệ – Vật lý (hoặc Hóa học hoặc Sinh học) có 3 cách;

Lịch sử – Giáo dục kinh tế và pháp luật – Công nghệ – Nghệ thuật – Vật lý (hoặc Hóa học hoặc Sinh học) có 3 cách;

Lịch sử – Giáo dục kinh tế và pháp luật – Tin học – Nghệ thuật – Vật lý (hoặc Hóa học hoặc Sinh học) có 3 cách;

Lịch sử – Giáo dục kinh tế và pháp luật – Tin học – Công nghệ – Vật lý (hoặc Hóa học hoặc Sinh học) có 3 cách.

Như đã trình bày và liệt kê trên, có tổng cộng đến 81 phương án để học sinh lựa chọn 5 môn học/9 môn thuộc 3 nhóm môn trên.

Nếu để học sinh toàn quyền lựa chọn thì tình trạng “vỡ trận” là có thể xảy ra.

Năm 2022 – 2023 học sinh lớp 10 sẽ học chương trình mới trong đó có vấn đề chọn môn trên, các trường trung học phổ thông hiện nay như "ngồi trên lửa" chờ hướng dẫn cụ thể từ Bộ Giáo dục và Đào tạo để các trường thực hiện một cách đồng bộ, khoa học.

Minh Khôi