Có 32 sách giáo khoa chính thức được đưa vào nhà trường

22/11/2019 15:55
Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 22/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa mới.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 3 đơn vị cung cấp bản mẫu các bộ sách giáo khoa để tiến hành thẩm định là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Tổng có 49 bản mẫu sách giáo khoa đối với 9 môn học ở lớp 1. 

Ngày 21/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 4507 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. The đó có 32 sách giáo khoa của 8 môn học và hoạt động giáo dục được phê duyệt trong lần này.

Theo Bộ giáo dục và Đào tạo, việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 32, Luật giáo dục 2019: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo".

Nội dung một bài trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt 1 do thầy Bùi Mạnh Hùng làm Tổng chủ biên kiêm chủ biên (Ảnh minh họa: Thùy Linh)
Nội dung một bài trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt 1 do thầy Bùi Mạnh Hùng làm Tổng chủ biên kiêm chủ biên (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho hay, sách giáo khoa muốn đạt được tiêu chuẩn phải đảm bảo đạt được những điều kiện tiên quyết, không sai đường lối của Đảng. Về mặt nội dung bám sát chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp, cấu trúc hợp lý, đảm bảo tính đồng bộ.

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã triển khai thực hiện các chương trình tập huấn cho giáo viên trên cả nước, để đảm bảo việc khi chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức đi vào thực hiện sẽ đạt kết quả mong muốn.  

Thùy Linh