Chuyện "va li bị bỏ quên" ngày tết...

Chuyện "va li bị bỏ quên" ngày tết...
(GDVN) - Có người hỏi khi nào nạn xin cho, chạy chọt núp bóng biếu xén mới chấm dứt? Xin thưa, cơ chế xin-cho và quà cáp là người bạn đồng hành như hình với bóng.

Lương cao chưa chắc giữ được nhân tài

Lương cao chưa chắc giữ được nhân tài
(GDVN) - Bác lời Bộ trưởng Thăng “không thể giữ lao động bằng tình cảm, thương hiệu”, PGS. TS Vũ Quang Thọ cho rằng tiền lương cao chưa chắc đã giữ được người tài.