Chuyện "va li bị bỏ quên" ngày tết...

Chuyện "va li bị bỏ quên" ngày tết...
(GDVN) - Có người hỏi khi nào nạn xin cho, chạy chọt núp bóng biếu xén mới chấm dứt? Xin thưa, cơ chế xin-cho và quà cáp là người bạn đồng hành như hình với bóng.