Ngành giáo dục Đà Nẵng đang sửa sai

Ngành giáo dục Đà Nẵng đang sửa sai
(GDVN) - Sau khi rà soát thì nhiều quy định trước đây trái với quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên Đà Nẵng phải điều chỉnh trong tình trạng khá cập rập.

Quảng Nam tuyển dụng 1.174 viên chức giáo dục

Quảng Nam tuyển dụng 1.174 viên chức giáo dục
(GDVN) - Đây là đợt tuyển dụng giáo viên quy mô lớn tại Quảng Nam nhằm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu bộ môn, tính ổn định lâu dài trong đội ngũ viên chức.