Điểm danh trường THCS & THPT tư thục ở TP.HCM có học phí từ 10-100 triệu/năm

02/06/2024 06:32
Phúc Khang
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Có thể thấy, tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn có nhiều trường tư thục có mức học phí từ 10 đến 100 triệu đồng/năm.

Theo tìm hiểu của phóng viên tại thành phố Hồ Chí Minh, ngoài những trường tư thục có mức học phí đến gần tỷ đồng cho mỗi năm học thì vẫn còn có nhiều trường tư thục khác có mức học phí dưới 100 triệu đồng/năm.

biểu đồ 4.png
Biểu đồ so sánh học phí một số trường tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh

Trường THCS & THPT Đinh Tiên Hoàng

Mức học phí tại Trường THCS & THPT Đinh Tiên Hoàng được công bố giao động trong khoảng từ 1,9 đến 6,1 triệu đồng/ tháng. Mức học phí này tương đương khoảng 19 đến 61 triệu đồng/ năm, tùy vào cấp học và chế độ học mà phụ huynh lựa chọn.

Theo đó, nếu lựa chọn chế độ học hai buổi thì mức học phí phải đóng giao động từ 1,9 đến 4,5 triệu đồng/ tháng. Nếu lựa chọn chế độ học bán trú thì mức học phí sẽ giao động từ 3,5 đến 6,1 triệu đồng/ tháng.

dinh tiên hoàng.png

Trường THCS & THPT Nam Việt

Theo công bố của Trường THCS & THPT Nam Việt, mức học phí tại đây giao động trong khoảng từ 4,1 đến 8,8 triệu đồng/ tháng. Mức này tương đương khoảng 41 đến 88 triệu đồng/ năm tùy vào khối lớp và chế độ học của học sinh.

Trong đó, với chế độ học hai buổi thì học phí giao động trong khoảng từ 2,1 đến 4,2 triệu đồng/ tháng. Với chế độ học bán trú thì mức học phí sẽ giao động trong khoảng từ 4,1 đến 6,2 triệu đồng/ tháng.

Bên cạnh đó, với chế độ học bán nội trú, mức học phí sẽ từ 5,3 đến 7,4 triệu đồng và với chế độ nội trú thì học phí sẽ từ 6,7 đến 8,8 triệu đồng/ tháng.

nam việt.png

Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn

Theo tìm hiểu, mức học phí tại Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn giao động trong khoảng từ 2,1 đến 6,9 triệu đồng/ tháng, mức học phí này tương đương khoảng 21 đến 69 triệu đồng/ năm tùy theo khối lớp và chế độ học mà học sinh lựa chọn.

trần quốc tuấn.png

Trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân

Mức học phí tại Trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân được công bố từ 2,2 đến 9,4 triệu đồng/ tháng. Mức học phí này tương đương khoảng từ 22 đến 94 triệu đồng/ năm tùy theo khối lớp và chế độ học phụ huynh lựa chọn cho con theo học tại đây.

trần cao vân.png
Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí lớp 12 của Trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân

Trường Trung học phổ thông Vĩnh Viễn

Theo công bố, học phí tại Trường Trung học phổ thông Vĩnh Viễn giao động từ 2,4 đến 4 triệu đồng/ tháng. Mức học phí này tương đương khoảng từ 24 đến 40 triệu đồng/ năm tùy vào khối lớp và chế độ học tập mà học sinh lựa chọn.

vĩnh viễn.png

Trường THCS & THPT Hồng Đức

Mức học phí tại Trường THCS & THPT Hồng Đức được công bố giao động trong khoảng từ 2 đến 8,7 triệu đồng/ tháng. Mức học phí này tương ứng khoảng từ 20 đến 87 triệu đồng/ năm tùy vào từng khối lớp và chế độ học mà học sinh lựa chọn.

Trong đó, nếu lựa chọn chế độ hai buổi, mức học phí sẽ giao động từ 2 đến 3,9 triệu đồng/ tháng. Nếu lựa chọn chế độ bán trú thì học phí sẽ từ 3,1 đến 5,5 triệu đồng/ tháng.

Ngoài ra, nếu học sinh lựa chọn chế độ học nội trú thì mức học phí phải đóng là từ 6,1 đến 8,7 triệu đồng/ tháng. Nhà trường cũng thông báo, mức đóng học phí này đã bao gồm tiền ăn và tiền quản lý.

hồng đức.png

Trường THCS & THPT Hoa Lư

Mức học phí tại Trường THCS & THPT Hoa Lư được công bố giao động trong khoảng từ 1,8 đến 6 triệu đồng/ tháng tùy theo khối lớp và chế độ học mà học sinh lựa chọn. Nếu tính theo năm, mức học phí này vào khoảng từ 18 đến 60 triệu đồng/ năm.

Trong đó, với chế độ học hai buổi, mức học phí sẽ từ 1,8 đến 3 triệu đồng/ tháng. Với chế độ bán trú thì học phí sẽ từ 2,6 đến 3,8 triệu đồng/ tháng.

Ngoài ra, với chế độ bán nội trú, mức học phí sẽ từ 3,6 đến 4,8 triệu đồng/ tháng. Với chế độ học nội trú thì mức học phí sẽ từ 4,5 đến 6 triệu đồng/ tháng.

hoa lư.png
Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí tại Trường THCS & THPT Hoa Lư

Trường THCS & THPT Trí Đức

Theo thông báo học phí của Trường Trung học phổ thông Trí Đức, mức học phí tại trường này giao động từ 3,8 đến 8,8 triệu đồng/ tháng. Mức học phí này tương đương khoảng từ 38 đến 88 triệu đồng/ năm tùy vào khối lớp và chế độ học mà học sinh lựa chọn.

Trong đó, với chế độ học hai buổi và bán trú có cùng chung mức học phí với mức giao động từ 3,8 đến 6 triệu đồng/ tháng. Với chế độ nội trú, mức học phí sẽ từ 6,5 đến 8,8 triệu đồng/ tháng.

trí đức.png

Trường THCS & THPT Tân Phú

Mức học phí tại Trường THCS & THPT Tân Phú giao động trong khoảng từ 4,2 đến 9 triệu đồng/ tháng. Mức đóng này tương đương khoảng từ 42 đến 90 triệu đồng/ năm tùy vào từng khối lớp và chế độ học của học sinh.

Trong đó, nếu lựa chọn chế độ học hai buổi thì mức học phí phải đóng giao động trong khoảng từ 4,2 đến 7,2 triệu đồng/ tháng. Còn nếu lựa chọn chế độ học nội trú thì mức học phí phải đóng sẽ từ 5,9 đến 9 triệu đồng/ tháng. Riêng với chế độ học nội trú sẽ có thêm khoản phí nội trú là 2,1 triệu đồng/ tháng/ học sinh.

tân phú.png
Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí tại Trường THCS & THPT Tân Phú

Trường THCS & THPT Văn Hóa Việt

Theo tìm hiểu, học phí tại Trường THCS & THPT Văn Hóa Việt có mức giao động trong khoảng từ 2,5 đến 7,5 triệu đồng/ tháng. Mức học phí này tương đương khoảng từ 25 đến 75 triệu đồng/ năm tùy theo khối lớp và chế độ học mà học sinh lựa chọn.

Trong đó, với chế độ ngoại trú, mức học phí sẽ từ 2,5 đến 3 triệu đồng/ tháng. Với chế độ học bán trú, mức học phí sẽ từ 3,7 đến 3,9 triệu đồng. Còn với chế độ học nội trú thì mức học phí sẽ từ 6,9 đến 7,5 triệu đồng/ tháng.

văn hóa việt.png

Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng

Học phí tại Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng được công bố giao động trong khoảng từ 4,5 đến 8,5 triệu đồng/ tháng. Mức học phí tại trường này nếu tính theo năm sẽ vào khoảng từ 45 đến 85 triệu đồng, tùy theo khối lớp và chế độ học mà học sinh lựa chọn.

Trong đó, nếu học sinh lựa chọn chế độ học hai buổi, mức học phí sẽ từ 4,5 đến 7,2 triệu đồng/ tháng. Nếu lựa chọn chế độ học bán trú thì mức học phí sẽ giao động từ 5,6 đến 8,5 triệu đồng/ tháng.

Hai bà trưng.png

Trường TH, THCS & THPT Thanh Bình

Theo tìm hiểu, học phí tại Trường TH, THCS & THPT Thanh Bình giao động trong khoảng từ 2,6 đến 9,9 triệu đồng tùy vào từng khối lớp và chế độ học phụ huynh lựa chọn cho con theo học. Mức học phí này tương đương khoảng từ 26 đến 99 triệu đồng/ năm.

Trong đó, với chế độ học hai buổi mức học phí sẽ giao động từ 2,6 đến 4,1 triệu đồng/ tháng, chế độ học này chỉ áp dụng từ lớp 6 đến lớp 12.

Ngoài ra, nếu phụ huynh lựa chọn cho con học chế độ bán trú, mức học phí phải đóng hàng tháng từ 4,6 đến 5,7 triệu đồng/ tháng. Còn với chế độ học nội trú, mức học phí sẽ từ 7,7 đến 9,9 triệu đồng/ tháng.

thanh bình.png

Trường TH, THCS & THPT Nguyễn Tri Phương

Mức học phí tại Trường TH, THCS & THPT Nguyễn Tri Phương được công bố giao động từ 20 đến 67 triệu đồng/ năm tùy theo khối lớp và chế độ học mà học sinh lựa chọn.

Trong đó, với chế độ học bán trú mức học phí sẽ giao động từ 20 đến 41 triệu đồng/ năm. Với chế độ nội trú, mức học phí sẽ giao động từ 37 đến 67 triệu đồng/ năm.

Ngoài ra, để cho con theo học tại trường, phụ huynh sẽ đóng thêm các khoản phí như: Phí bán trú 2 triệu đồng và phí nội trú 3 triệu đồng/ học sinh.

Nguyễn tri phương.png

Trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão

Theo công bố, mức học phí tại Trường THCS & THPT Phạm Ngũ Lão giao động từ 1,8 đến 6,7 triệu đồng/ tháng. Mức học phí này tương đương khoảng từ 18 đến 67 triệu đồng/ năm tùy theo khối lớp và chế độ học mà học sinh lựa chọn.

Trong đó, với chế độ học hai buổi, mức học phí sẽ từ 1,8 đến 2,8 triệu đồng/ tháng. Với chế độ học bán trú mức học phí giao động trong khoảng từ 3,4 đến 4,4 triệu đồng/ tháng.

Ngoài ra, với chế độ học bán nội trú, mức học phí sẽ giao động từ 5,5 đến 6,7 triệu đồng/ tháng.

phạm ngũ lão.png

Trường THCS & THPT Ngọc Viễn Đông

Mức học phí tại Trường THCS & THPT Ngọc Viễn Đông được công bố giao động trong khoảng từ 2,1 đến 8 triệu đồng/ tháng. Nếu tính theo năm, mức học phí mà phụ huynh phải đóng khi cho con theo học tại trường vào khoảng từ 21 đến 80 triệu đồng tùy theo khối lớp và chế độ học.

Theo đó, với chế độ học hai buổi, học phí giao động từ 2,1 đến 3,3 triệu đồng/ tháng. Với chế độ học bán trú, học phí sẽ giao động từ 3,3 đến 4,7 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra, với chế độ học nội trú thì học phí sẽ giao động trong khoảng từ 6,2 đến 8 triệu đồng/ tháng.

Bên cạnh đó, sẽ có thêm khoản phí phục vụ giáo dục cả năm áp dụng cho tất cả các khối lớp gồm: Vật tư thí nghiệm, thực hành, ấn phẩm, nước uống... từ 1,4 đến 2,2 triệu đồng/ năm tùy theo chế độ học mà học sinh lựa chọn.

ngọc viễn đông.png
Phúc Khang