Dự thảo xếp lương giảng viên đại học theo 3 hạng vẫn cào bằng

10/09/2020 06:02
V.Q.H (Nghiên cứu sinh tại Melbourne, Úc)
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bảng lương xây dựng theo vị trí việc làm cho giảng viên đại học là chưa phù hợp, vẫn mang tính chất cào bằng, chưa có sự thay đổi về cơ bản.

Sau khi đọc dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập, tôi có một số ý kiến như sau.

1. Đây thực chất là “bình mới rượu cũ” vì bảng lương hiện nay của giảng viên đại học có hệ số từ 2,34 đến 8,0, và cũng chia làm 3 hạng.

2. Theo yêu cầu về phân hạng chuẩn chức danh nghề nghiệp, ở hạng thấp nhất có yêu cầu là có bằng tốt nghiệp thạc sỹ, tuy nhiên hệ số ở bậc này là 2,34, tương đương với các công việc hành chính, văn phòng và các công việc khác trong khi đó những công việc vừa nêu có thể chỉ yêu cầu về trình độ từ cao đẳng trở lên.

3. Vẫn có một sự cào bằng về lương với giảng viên đại học.

Tôi đem so sánh mức lương giảng viên đại học của Úc với một số vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục và các ngành nghề khác, có thể nhận thấy, lương của vị trí giảng viên đại học cao hơn vị trí nhân viên hành chính trong nhà trường (từ khoảng 50% cho đến 100%).

Thêm vào đó, mức lương cho các giảng viên đại học sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng, công việc đảm nhiệm để có mức lương phù hợp.

Dự thảo xếp lương giảng viên đại học theo 3 hạng vẫn cào bằng ảnh 1

Trung bình lương cho giảng viên đại học

Dự thảo xếp lương giảng viên đại học theo 3 hạng vẫn cào bằng ảnh 2

Trung bình lương cho vị trí cố vấn học tập tại các trường đại học/cao đẳng

Dự thảo xếp lương giảng viên đại học theo 3 hạng vẫn cào bằng ảnh 3

Trung bình lương cho vị trí cố vấn các dịch vụ sinh viên

Dự thảo xếp lương giảng viên đại học theo 3 hạng vẫn cào bằng ảnh 4
Dự thảo xếp lương giảng viên đại học theo 3 hạng vẫn cào bằng ảnh 5

Một số yếu tố ảnh hưởng mức lương giảng viên đại học

So sánh mức lương giảng viên đại học so với một số ngành nghề khác, có thể dễ dàng nhận thấy lương giảng viên đại học cao hơn so với nhiều ngành nghề khác trong xã hội.

Dự thảo xếp lương giảng viên đại học theo 3 hạng vẫn cào bằng ảnh 6

Mức lương trung bình giảng viên đại học

Dự thảo xếp lương giảng viên đại học theo 3 hạng vẫn cào bằng ảnh 7

Mức lương trung bình nghành kế toán

Dự thảo xếp lương giảng viên đại học theo 3 hạng vẫn cào bằng ảnh 8

Mức lương trung bình nhân viên cảnh sát

Dự thảo xếp lương giảng viên đại học theo 3 hạng vẫn cào bằng ảnh 9

Mức lương trung bình kỹ sư

Dự thảo xếp lương giảng viên đại học theo 3 hạng vẫn cào bằng ảnh 10

Mức lương trung bình nhân viên xã hội

Kết luận: Bảng lương xây dựng theo vị trí việc làm cho giảng viên đại học là chưa phù hợp, vẫn mang tính chất cào bằng, chưa có sự thay đổi về cơ bản, vẫn chỉ là “bình mới rượu cũ”.

Cần có sự thay đổi triệt để, gắn với đòi hỏi nâng cao trình độ giảng viên đại học. Yêu cầu quy chuẩn giảng viên đại học về bằng cấp.

Sắp xếp vị trí việc làm giảng viên dựa trên các tiêu chí cụ thể về giảng dạy, nghiên cứu khoa học (các công bố quốc tế), và các tiêu chí khác.

Không thể chấp nhận lý do ngành ABC có thể công bố quốc tế còn ngành XYZ thì không, tại sao người Việt Nam đi làm nghiên cứu ở các nước trên thế giới trong ngành XYZ lại có công bố quốc tế mà người ở Việt Nam lại không có.

Thêm vào đó, trường đại học có thể phân loại giảng viên thành hợp đồng toàn thời gian, hợp đồng giảng viên bán thời gian, hợp đồng giảng viên tạm thời (thời vụ), từ đó tạo động lực để các cá nhân phấn đấu để trở thành giảng viên toàn thời gian và hưởng nhiều ưu đãi hơn.

Trên đây là một số góp ý của tôi, rất mong Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và các cơ quan ban ngành có liên quan nghiên cứu xem xét.

V.Q.H (Nghiên cứu sinh tại Melbourne, Úc)