Đối tượng được miễn, giảm học phí

Đối tượng được miễn, giảm học phí
(GDVN) - Liên Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục.

Chưa có quy định ngành học độc hại

Chưa có quy định ngành học độc hại
Cùng học một chuyên ngành nhưng sinh viên ở trường này được miễn giảm học phí do được xếp vào ngành độc hại nhưng trường khác thì không.