9 huyện của tỉnh Hà Tĩnh không đủ tiêu chí tiếp tục mô hình VNEN

16/08/2017 06:20 Lê Văn Vỵ
(GDVN) - Hà Tĩnh là một trong những địa phương tiên phong triển khai mô hình trường học mới VNEN trên địa bàn toàn tỉnh, nhưng cho đến nay, VNEN tại đây đã "vỡ trận".

Sau Hương Sơn, Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Lộc Hà không thỏa mãn các điều kiện để triển khai mô hình trường học mới VNEN ở bậc tiểu học năm học 2017-2018.

Hình ảnh các em học sinh lớp phấn khởi vì dừng mô hình trường học VNEN (Ảnh: tác giả cung cấp)

Thực hiện Công văn 4885 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2017-2018, tại Hà Tĩnh dừng mô hình trường học mới VNEN ở bậc Trung học cơ sở. Riêng bậc tiểu học (lớp 3, 4, 5) muốn tiếp tục mô hình này phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- Tổng số học sinh không quá 30 học sinh/lớp.

- Cơ sở vật chất lớp học đảm bảo.

- Đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn giảng dạy chương trình VNEN.

- Ngoài 3 điều kiện ấy, còn có điều kiện thứ 4 được giáo viên, phụ huynh đồng tình với tỷ lệ 2/3 (bằng hình thức bỏ phiếu kín).

Được biết, tại Hà Tĩnh đã có 9/13 huyện, thành phố tổ chức soát xét theo Hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể:

Tại huyện Hương Sơn: Theo nguồn tin từ ông Lê Đức Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo rà soát VNEN: Tại huyện Hương Sơn Ban tổ chức đã lấy phiếu kín 10 trường tiểu học và kết quả cho thấy 100% không đủ tiêu chí tiếp tục mô hình trường học mới VNEN.

Cụ thể: tại trường tiểu học thị trấn Tây Sơn có 109/128 phụ huynh không tán thành tiếp tục chương trình VNEN, chiếm tỷ lệ 85,16%; tại trường Tiểu học Sơn Tây có 171/184 phụ huynh nói không với VNEN chiếm 92,93%; tại trường Tiểu học Sơn Diệm có 70/90 phụ huynh không đồng ý chiếm tỷ lệ 77,78%; tại Tiểu học Sơn Kim 2 có 84/90 phụ huynh nói không với VNEN chiếm tỷ lệ 93,33%; tại trường Tiểu học Sơn Giang có 116/130 phụ huynh bỏ phiếu nói không với VNEN chiếm 89,23%; tại trường Tiểu học thị trấn Phố Châu 304/312 phụ huynh chiếm 97,4%; tại trường Tiểu học Sơn Ninh 59/63 phụ huynh chiếm tỷ lệ  94%; Tiểu học Sơn Châu 117/122 chiếm tỷ lệ 96%; Tiểu học Sơn Bằng 54/54 chiếm tỷ lệ 100%; Tiểu học Sơn Thủy 88/91 chiếm tỷ lệ 96,7% phụ huynh nói không với VNEN.

Hình ảnh trường tiểu học Sơn Bằng, huyện Hương Sơn dừng mô hình VNEN (Ảnh: tác giả cung cấp)

Tại Thị xã Hồng Lĩnh: Theo nguồn tin từ ông Lê Bá Thiềm - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Hồng Lĩnh. Hồng Lĩnh có 4 trường tiểu học, trong đó:

Trường Tiểu học Nam Hồng không đáp ứng được tiêu chí học sinh dưới 30 em/ lớp. Ba trường tiểu học còn lại là Đậu Liêu, Thuận Lộc, Đức Thuận số lượng phụ huynh tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín không quá 2/3 như Hướng dẫn 4885 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tại huyện Can Lộc: Theo nguồn tin từ ông Phạm Quốc Đạt - Phó phòng Giáo dục và Đào tạo,  huyện Can Lộc đã tổ chức soát xét 13 trường tiểu học.

Tuy nhiên cho đến 18h ngày 15/8/2017, mới có kết quả của 7 trường tiểu học: Bắc Nghèn, Quang Lộc, Phan Kính, Vình Lộc, Yên Lộc, Thanh Lộc, Tiến Lộc đều không đảm bảo tiêu chí có 2/3 phụ huynh tán thành.

Còn 6 trường tiểu học: Quang Lộc, Võ Liêm Sơn, Ngô Đức Kế, Trường Lộc, Kim Lộc, Khánh Lộc chưa thấy nộp báo cáo về phòng.

Tại huyện Thạch Hà: Theo nguồn tin của cô Nguyễn Thanh Nga - Phó phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thạch Hà đã hoàn tất việc rà soát và đã làm Công văn báo cáo lên Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

Tại Thạch Hà có 10 trường tiểu học đã rà soát không đủ điều kiện tiếp tục chương trình VNEN trong năm học 2017-2018.

Cụ thể, tại trường tiểu học Thạch Tân lớp 5A sĩ số vượt quá 30 em, còn các lớp khác số phụ huynh bỏ phiếu tán thành chỉ có 2%, còn 98% phụ huynh nói không với VNEN. Tại trường Tiểu học Thạch Tân, lớp 5A, 5B, số lượng vượt quá 30 em. 

Các trường còn lại: Tiểu học Thạch Đài, Thạch Long, Thạch Lạc, Tượng Sơn, Ngọc Sơn, Bắc Sơn, Thạch Việt, Thạch Bàn, Thạch Thắng có đến 98% phụ huynh và giáo viên nói “không” với mô hình trường học mới VNEN.

Tại huyện Cẩm Xuyên: Theo nguồn tin từ cô Nguyễn Thị Xuân Hoàng - Phó phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Cẩm Xuyên đã rà soát xong 8 trường tiểu học trên địa bàn.

Kết quả cụ thể: Trường  tiểu học Cẩm Vịnh có 79/88 phụ huynh không tán thành, chiếm tỷ lệ 89,7%; trường Tiểu học Cẩm Bình có đến 142/143 phụ huynh không tán thành, chiếm tỷ lệ 99,3%; trường Tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên có 185/226 phụ huynh không tán thành, chiếm tỷ lệ 81,8%; trường Tiểu học Cẩm Huy có 71/73 phụ huynh không tán thành chiếm tỷ lệ 97%; trường Tiểu học Cẩm Nam có 67/68 phụ huynh không tán thành chiếm tỷ lệ 98,5%; trường Tiểu học Cẩm Thăng có 68/72 phụ huynh không tán thành chiếm tỷ lệ 92%; trường Tiểu học Cẩm Lĩnh có 153/165 phụ huynh không tán thành chiếm tỷ lệ 93%.

Thậm chí trường tiểu học Cẩm Quang là trường duy nhất tại Hà Tĩnh đựa lựa chọn là 1/1447 trường thí điểm mô hình VNEN của cả nước cũng có đến 108/113 phụ huynh từ chối mô hình này, chiếm tỷ lệ 95,5%.

Bộ Giáo dục yêu cầu các Sở rà soát, dừng VNEN nếu không đủ điều kiện

Tại thành phố Hà Tĩnh: Theo nguồn tin từ thầy Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Thành phố Hà Tĩnh có 5 trường tiểu học đã rà soát. Trong đó, trường Tiểu học Nguyễn Du, Đại Nài không đảm bảo về sĩ số, 3 trường tiểu học còn lại là Thạch Môn, Thạch Đồng, Thạch Quý vướng các tiêu chí còn lại.

Tại Thị xã Kỳ Anh: Theo nguồn tin từ cô Nguyễn Thị Tường Vân - Phó phòng Giáo dục và Đào tạo: Kỳ Anh đã rà soát 3 trường tiểu học, trong đó, trường tiểu học Kỳ Phương có 3 lớp 5 quá sĩ số cho phép, các lớp còn lại vướng các tiêu chí khác.

Tại trường tiểu học Kỳ Liên, Kỳ Trinh sau khi tổ chức rà soát không đảm bảo các tiêu chí như Hướng dẫn 4885 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tại huyện Kỳ Anh: Theo nguồn tin từ thầy Đinh Sĩ Quân - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Kỳ Anh có 5 trường tiểu học là Kỳ Sơn, Kỳ Khang, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Kỳ Khang 2, sau khi tổ chức rà soát đều vướng một trong 4 điều kiện để tiếp tục mô hình Trường học mới VNEN nên Phòng đang làm Công văn báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

Tại huyện Lộc Hà: Theo thông tin từ ông Lê Quang Huệ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, chiều ngày 15/8/2017, huyện Lộc Hà đã rà soát 13 trường tiểu học trên địa bàn. Đó là trường tiểu học Hộ Độ, Mai Phụ, Thạch Châu, Thạch Mỹ, Thạch Bằng, Thạch Kim, Thụ Lộc, Ích Hậu, Bình Lộc, An Lộc, Hồng Lộc, Tân Lộc, Thịnh Lộc.

“Cả 13 trường đều không đảm bảo tiêu chí cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nên không cần tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến phụ huynh và giáo viên nữa”, Ông Lê Quang Huệ trao đổi.

Tại Hà Tĩnh, cho đến thời điểm hiện nay, còn các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Khê chưa có kết quả rà soát theo Hướng dẫn 4885 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian đã 15/8, chỉ còn 2 tuần nữa là bước vào năm học mới, mà việc soát chậm trễ sẽ gây ra lúng túng, bị động cho các trường học. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sớm có quyết định để giáo viên, phụ huynh và học sinh an tâm, có điều kiện chuẩn bị sách vở, bút giấy và các điều kiện khác cho năm học mới.

Như vậy, Hà Tĩnh là một trong những địa phương tiên phong trong triển khai đại trà mô hình trường học mới VNEN trên địa bàn toàn tỉnh, nhưng cho đến nay, VNEN tại Hà Tĩnh đã “vỡ trận”.  

Lê Văn Vỵ