Bài thi của thí sinh vi phạm quy chế bị trừ bao nhiêu điểm?

04/07/2019 06:19 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ về cách xử lý từng trường hợp bài thi vi phạm Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 2019.

Theo đó, với các bài thi vi phạm quy chế sẽ bị trừ điểm dựa trên mức độ vi phạm.

Đối với thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó.

Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó.

Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định với các bài thi vi phạm quy chế sẽ bị trừ điểm dựa trên mức độ vi phạm. (Ảnh minh họa: Dương Hà)

Cán bộ chấm thi cho điểm 0 (không) với những bài thi sau:

- Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi.

- Có hai bài làm trở lên đối với một bài thi hoặc một môn thi thành phần.

- Bài thi có chữ viết của hai người trở lên.

- Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

34 thí sinh vi phạm quy chế, 2 cán bộ coi thi bị đình chỉ

Để việc trừ điểm đảm bảo khách quan và đúng tỷ lệ quy định, yêu cầu Hội đồng thi phải xác định, cập nhật chính xác hình thức xử lý vi phạm vào Hệ thống quản lý thi trước khi xuất dữ liệu để hỗ trợ công tác chấm thi (tự luận, trắc nghiệm). Phần mềm Hỗ trợ chấm thi sẽ tự động trừ điểm thi đối với thí sinh vi phạm kỷ luật theo quy định.

Chủ tịch Hội đồng thi đối chiếu với biên bản xử lý kỷ luật, ký xác nhận danh sách thí sinh bị trừ điểm do vi phạm kỷ luật (kể cả trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi).

Thùy Linh