Bộ dự báo, có 85 trường tuyển đủ 100% sinh viên trong đợt 1

12/07/2017 11:17 Linh Hương
(GDVN) - Sau khi chạy hệ thống phần mềm xét tuyển/lọc ảo và cơ sở dữ liệu năm nay, Bộ đã tính toán, dự báo tổng thể tình hình xét tuyển đợt 1 như sau:

Kết quả dự báo tổng thể tình hình xét tuyển đợt 1 sẽ có sự thay đổi sau khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng

Tuy nhiên, với điểm sàn 15,5 điểm thì trong đợt xét tuyển đầu tiên, Bộ dự đoán: 

• Có 85 trường đạt chỉ tiêu 100%

• Có 66 trường đạt chỉ tiêu từ 80 đến 99%

• Có 83 trường đạt chỉ tiêu từ 40 đến 79%

• Tất cả các trường trong cả nước tuyển được 83% tổng chỉ tiêu trong đợt 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự báo, có 85 trường đạt chỉ tiêu 100% trong xét tuyển đợt 1 (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1, các trường còn thiếu chỉ tiêu tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung. 

- Tính toán dự báo cho thấy điểm sàn ít ảnh hưởng đến tỉ lệ tuyển sinh trong đợt 1. Nếu điểm sàn 18 điểm thì đợt 1 tuyển được 74% tổng chỉ tiêu; nếu điểm sàn 13 thì đợt 1 tuyển được 87% tổng chỉ tiêu. 

Học trò nào thi được dưới 15,5 điểm sẽ không có cửa vào đại học

(GDVN) - Sáng 12/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm sàn 2017 là 15,5 điểm cho tất cả các khối thi A, B, C, D, A1.

- Mặc dù thí sinh được đăng ký với số nguyện vọng không giới hạn nhưng thí sinh vẫn tập trung đăng ký vào một số ngành/trường yêu thích, không phân bố đều giữa các trường. 

- Một số trường/ngành có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vượt rất xa chỉ tiêu cần tuyển tuy nhiên một số trường/ngành khác có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển rất thấp so với chỉ tiêu. 

- Các trường có thể tuyển sinh nhiều đợt trong năm theo đề án tuyển sinh đã công bố.

Linh Hương