Bộ GD&ĐT nhắc các trường chủ động tham gia Hiệp hội chung

11/12/2014 08:57 Xuân Trung
(GDVN) - Bộ GD&ĐT có Công văn gửi các ĐH, HV, các trường ĐH, CĐ, các Viện đào tạo trình độ tiến sĩ, các trường sỹ quan có đào tạo ĐH, CĐ chủ động tham gia Hiệp hội.

Công văn do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng ký nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Kết luận cuộc họp Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về việc tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ nhất Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam (gọi  tắt là Hiệp hội chung), Bộ Giáo dục đề nghị các ĐH, HV, các trường ĐH, CĐ, các Viện có đào tào trình độ ĐH, CĐ chủ động đăng ký tham gia Hiệp hội chung (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GD&ĐT).

Ảnh minh họa

Dự kiến, Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hiệp hội chung sẽ tổ chức vào ngày 19 và 20/12/2014. Bộ GD&ĐT cũng tin tưởng Hiệp hội chung phát huy tốt vai trò, sứ mạng, mở rộng cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên của Hiệp hội trong các hoạt động giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển giáo dục đại học của Việt Nam.

Trước đó, ngày 6/11/2014 Bộ Nội vụ có Quyết định số 1157/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam. Trong đó nêu rõ: Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, sự quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Theo Văn phòng Hiệp hội, tính tới thời điểm này đã có khoảng hơn 300 trường ĐH, CĐ trong cả nước đăng ký tham gia Hiệp hội chung, dự kiến số lượng các trường trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng. 

Xuân Trung