Bộ Giáo dục nhắc lại yêu cầu không được tựu trường sớm

02/07/2016 08:20 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 1/7, Bộ GD&ĐT có công văn 3179/BGDĐT-VP chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh tình trạng cho học sinh tựu trường sớm.

Bộ GD&ĐT có công văn 3179/BGDĐT-VP gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị các đơn vị này chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương chấn chỉnh tình trạng cho học sinh tựu trường sớm.

Theo Bộ GD&ĐT, vẫn còn hiện tượng một số cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh tựu trường sớm, tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định ngay khi năm học 2015-2016 vừa kết thúc.

Bộ Giáo dục yêu cầu chấn chỉnh tình trạng cho học sinh tựu trường sớm (Ảnh: Thùy Linh)

Theo đó, Bộ đề nghị các địa phương ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của tỉnh, thành phố trên cơ sở Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 đã được Bộ GD&ĐT ban hành theo Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 3/6/2016. 

Kế hoạch cần quy định rõ ngày học sinh tựu trường của từng cấp học, đảm bảo phù hợp với lứa tuổi và thực tiễn của địa phương.

Địa phương cũng cần hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động giáo dục như ôn tập, phụ đạo kiến thức cho học sinh học yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… cho học sinh sau ngày tựu trường của các cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường trái quy định của địa phương, để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm, học thêm trái quy định.

Thùy Linh