Bộ Giáo dục yêu cầu sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15/8

10/06/2020 13:01 Linh Hương
GDVN- Đó là nội dung trong công văn hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 10/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 gửi các sở giáo dục và đào tạo; các nhà xuất bản có sách giáo khoa lớp 1 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh chủ động phối hợp với các nhà xuất bản xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Theo đó, giáo viên được sắp xếp vào các lớp học theo môn học/hoạt động giáo dục, theo bộ sách giáo khoa, đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 1 và cán bộ quản lý được tập huấn phù hợp với lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục.

“Do đặc trưng của cấp tiểu học khi tổ chức có thể chia thành 02 nhóm giáo viên, gồm nhóm giáo viên dạy các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên- Xã hội, Đạo Đức và nhóm giáo viên dạy các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh nhằm tối ưu hóa hình thức tổ chức trên cơ sở đảm bảo chất lượng bồi dưỡng”, văn bản hướng dẫn nêu.

Việc bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 được lồng ghép trong chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Hình thức tổ chức có thể là trực tiếp hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Ảnh minh họa: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm điều động giáo viên, cán bộ quản lý tham gia, chuẩn bị các điều kiện thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tham dự.

Nhà xuất bản có trách nhiệm chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để triển khai bồi dưỡng.

Các đơn vị này đồng thời biên soạn bộ học liệu điện tử gồm: sách giáo khoa được lựa chọn, tài liệu hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa, các bài dạy mẫu, học liệu bổ trợ liên quan khi sử dụng sách giáo khoa… Tài liệu bồi dưỡng được số hóa, hoàn thành trước 30/6.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các giáo viên sẽ nhận được học liệu điện tử ít nhất 05 ngày trước khi bồi dưỡng trực tiếp để chủ động tìm hiểu và thảo luận.

Tài liệu này đồng thời được Sở Giáo dục và Đào tạo sử dụng lâu dài trong tổ chức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng internet cho giáo viên.

Thời gian bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về sử dụng sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước 30/7. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát việc thực hiện kế hoạch này của địa phương, nhà xuất bản.

Cung ứng kịp thời, đúng và đủ sách giáo khoa cơ sở giáo dục đã đăng ký

Về công tác cung ứng sách giáo khoa năm học 2020-2021, công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà xuất bản chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa đúng với bản mẫu đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và đã được các nhà trường lựa chọn.

Bộ không làm sách giáo khoa, hóa ra lại là một việc hay
Bộ không làm sách giáo khoa, hóa ra lại là một việc hay

Nhà xuất bản chủ trì phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo cam kết về số lượng sách giáo khoa, đảm bảo cung cấp đầy đủ sách với số lượng dự phòng không dưới 2%.

Việc cung ứng sách giáo khoa đến các đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng sách giáo khoa tại địa phương (đơn vị có chức năng và đủ năng lực được các Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất với các nhà xuất bản lựa chọn) trước ngày 30/7.

Nhà xuất bản đồng thời có trách nhiệm xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, tham góp, phát động phong trào xây dựng tủ sách tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị này có trách nhiệm cung cấp đúng, kịp thời số lượng đăng ký sách giáo khoa cho các nhà xuất bản; phối hợp với nhà xuất bản thống nhất chọn đơn vị có chức năng và đủ năng lực cung ứng sách giáo khoa.

Sở Giáo dục và Đào tạo đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn phối hợp với đơn vị cung ứng sách giáo khoa để đảm bảo cung cấp đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục.

“Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2020-2021 trên địa bàn”, văn bản của Bộ nhấn mạnh.

Việc cung ứng sách giáo khoa phải đảm bảo sách đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15/8.

“Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng sách giáo khoa đảm bảo đúng bản mẫu sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;

Chịu trách nhiệm giải trình và báo cáo các các nội dung liên quan theo đúng chức năng và thẩm quyền về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”, văn bản nêu.

Linh Hương