Bổ nhiệm lại chức danh theo Thông tư mới Bộ không hướng dẫn, giáo viên kêu ai?

10/10/2021 07:34 Phan Tuyết
GDVN- Bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp từ quy định cũ sang hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định mới không cần xét tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng.

Bài viết “Thông tư mỗi người hiểu một kiểu, giáo viên hạng II tức tưởi vì xuống hạng III” đăng trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 9/10, phản ánh về những bức xúc trong việc xét và chuyển xếp hạng giáo viên ở thành phố Biên Hòa.

Việc xét thăng hạng, chuyển giữ hạng ở mỗi địa phương mỗi khác (Ảnh minh họa: TTXVN)

Cụ thể: Thầy giáo H. (đề nghị không nêu tên) ra trường được 6 năm, đã giữ hạng II được 4 năm, hiện đang ăn mức lương 2.67. Bản thân thầy H. đảm bảo đủ yêu cầu quy định của Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT nhưng không được chuyển qua hạng II mới với lý do mà nhà trường đưa ra là chưa đủ 9 năm công tác theo mục I Điều 4.

Về vấn đề này, rất giống với những thắc mắc của thầy giáo Phạm Khánh (Thái Nguyên) gửi cho Bộ Giáo dục.

Cụ thể: Thầy giáo Phạm Khánh là giáo viên dạy bậc trung học cơ sở hiện đang giữ hạng giáo viên trung học cơ sở hạng II cũ (mã số V.07.04.11) nhưng chưa đủ 9 năm, có bằng cử nhân sư phạm và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II, giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Thầy Phạm Khánh thắc mắc liệu mình có đủ điều kiện về thời gian công tác để xét chuyển sang hạng II mới (mã số V.07.04.31) hay không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời như sau:

Quy định về thời gian giữ hạng tại Điểm k Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT là quy định đối với trường hợp viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS từ hạng III (mã số V.07.04.32) lên hạng II (mã số V.07.04.31).

Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT.
Thông tư mỗi người hiểu một kiểu, giáo viên hạng II tức tưởi vì xuống hạng III

Trường hợp của ông Phạm Khánh không phải là thi hoặc xét thăng hạng mà là bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp từ quy định cũ (Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) sang hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định mới (Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT) nên không cần phải xét tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng.

Tương tự thế, những thắc mắc của giáo viên tiểu học tại Biên Hòa thì Điểm I Khoản 4 Điều 4 Thông tư 02/2021/ TT-BGDĐT là quy định đối với trường hợp viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ hạng III Mã số V.07.03.29 lên hạng II (mã số V.07.03.28).

Nên trường hợp thầy giáo H. ở Biên Hòa không phải là thi hoặc xét thăng hạng mà là bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp từ quy định cũ (Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) sang hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định mới (Thông tư số 02/2021/ TT-BGDĐT) nên không cần phải xét tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng.

Vì thế, theo quan điểm của cá nhân người viết, thầy giáo H. và những giáo viên trong hoàn cảnh tương tự cần yêu cầu nhà trường nơi mình đang công tác nghiên cứu kỹ Thông tư 02/2021 và tổ chức xét duyệt lại, tránh vì hiểu sai hướng dẫn để giáo viên bị thiệt thòi.

Đồng thời, chúng tôi cũng tha thiết đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn cụ thể các địa phương về việc bổ nhiệm lại hạng chức danh nghề nghiệp nhà giáo từ quy định cũ (năm 2015) sang quy định mới (2021), tránh tình trạng mỗi nơi làm một kiểu, giáo viên thiệt thòi không biết kêu ai.

Tài liệu tham khảo:

https://m.baochinhphu.vn/story.aspx?did=437356&zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&gidzl=WZwtTgZJ9qI99x5neiyZHOyXjtwvo7LFmtVXB-BFTKtA9U5%C3%B9qZICqYu7oqm7z8cdkyBZOOsgS3gzOXHW&fbclid=IwAR2mVljmQurilkfAtXpYGVkRYqZDAsxmE3zkGTxTpF8vpnzmajf-7S5_MZ4

Phan Tuyết