Chỉ tiêu, học phí các trường khối ngành kinh tế năm 2020

21/06/2020 05:56 Tùng Dương
GDVN- Các trường kinh tế trong cả nước đều có chỉ tiêu khá cao năm học 2020 - 2021. Mức học phí từ khoảng từ 40 triệu đồng tới hàng trăm triệu đồng cho khóa học 4 năm.