Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý hiệu trưởng nói cô giáo ‘thần kinh có vấn đề’

26/11/2019 13:49 Hưng Long
(GDVN) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có kết luận và yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục xử lý hiệu trưởng nói cô giáo “thần kinh có vấn đề”.

Ngày 06/11, ông Lê Tiến Châu – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 2699/KL-UBND đối với ông Phạm Ngọc Thuần – nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang.

Ông Thuần hiện đang là Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hòa An (huyện Phụng Hiệp).

Ảnh: Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hậu Giang.

Theo đó, ngày 04/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 1362/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo đối với ông Phạm Ngọc Thuần.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đã có kết luận.

Cô Âu Thị Ngọc Đầy tố cáo thầy Phạm Ngọc Thuần (thời điểm làm Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang) đã có hành vi nói cô Đầy “thần kinh có vấn đề”.


Hiệu trưởng mắng giáo viên thần kinh có vấn đề và dọa cho thân bại danh liệt

Thầy Thuần mỉa mai chuyên môn, hăm dọa, uy hiếp và nói sẽ cho cô Đầy “thân bại danh liệt” nên có chuyện 4 học sinh tố cáo cô Đầy.

Cô Đầy còn tố cáo thầy Thuần đã sửa bản cam kết và tự kiểm, hăm dọa, uy hiếp, xúc phạm cô Đầy viết theo ý thầy Thuần vào tháng 3/2017.

Tại Kết luận nội dung tố cáo số 1547/KL-SGDĐT ngày 13/11/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo không kiến nghị xử lý thầy Thuần lài sai và việc tố cáo của cô Đầy về nội dung này là đúng.

Trong các cuộc họp, thầy Thuần đã có phát ngôn nêu trên. Tại Biên bản làm việc với Thanh tra tỉnh Hậu Giang vào ngày 13/9/2019, thầy Thuần cũng đã thừa nhận là có nói cô Đầy “thần kinh có vấn đề” và nói cho cô Đầy “thân bại danh liệt” và có sửa bản cam kết của cô Đầy.

Thầy Thuần là Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú, là công chức ngành giáo dục lại có phát ngôn này là vi phạm Điều 16 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu cần xem xét tính chất, mức độ vi phạm của thầy Thuần, có hình thức xử lý phù hợp, theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận không xử lý thầy Thuần là chưa đúng quy định.

Nội dung tố cáo thầy Thuần đã sửa bản cam kết và tự kiểm, hăm dọa, uy hiếp, xúc phạm cô Đầy viết theo ý thầy Thuần, nội dung tố cáo này sai.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận nội dung tố cáo này là đúng quy định pháp luật.

 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu, vì trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hậu Giang thành lập hội đồng kỷ luật thi hành kỷ luật, yêu cầu cô Đầy viết bản kiểm điểm.

Cô Đầy viết không đúng theo nội dung họp kiểm điểm nên thầy Thuần đã sửa vào bản tự kiểm cho đúng với nội dung đã họp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét tính chất, mức độ vi phạm của thầy Thuần, có hình thức xử lý phù hợp, theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp rút kinh nghiệm trong việc ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 1547/KL-SGDĐT ngày 13/11/2018 đã nêu ở trên.

Hưng Long