Chưa bỏ viên chức suốt đời, các quý thầy cô ạ

25/07/2019 06:58 NHẬT KHOA
(GDVN) - Tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội (15/7) cả cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo chọn tiếp tục sử dụng loại hợp đồng không xác định thời hạn với viên chức

Một trong những điểm mới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức là sẽ thực hiện bỏ biên chế suốt đời, viên chức suốt đời. Điểm mới này được kỳ vọng sẽ chấm dứt cảnh công chức, viên chức chây ỳ, ngại đổi mới.

Theo đó, ở phương án 1 được ưu tiên xem xét là tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn (kể cả đối với trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng xác định thời hạn lần 2).

Việc này sẽ giúp viên chức không ngừng đổi mới, sáng tạo, tránh tâm lý ì trệ trong công việc. Đồng thời, bảo đảm được cơ chế cạnh tranh, tạo động lực để viên chức đã được tuyển dụng ký hợp đồng liên tục, phấn đấu nâng cao trình độ.

Bỏ biên chế viên chức, giáo viên dễ phải chạy hợp đồng từng năm

Như vậy có nghĩa là, chính thức chấm dứt hình thức hợp đồng không xác định thời hạn, mọi viên chức khi làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp kể cả trong giáo dục, y tế chỉ có duy nhất một hợp đồng ngắn hạn hay gọi là bỏ viên chức suốt đời, biên chế suốt đời.

Điều này được khá nhiều người đồng tình nhưng cũng tạo ra những băn khoăn, lo lắng trong một số cán bộ, viên chức nhất là những người thực hiện sự nghiệp vẻ vang là trồng người, một trong những việc thiêng liêng, khi bỏ viên chức suốt đời nhiều giáo viên công tác lâu năm, giáo viên giỏi sẽ khó mà yên tâm công tác, cống hiến,…nhiều giáo viên với áp lực công việc, với đồng lương còn hạn hẹp hiện nay thì nay cộng thêm bỏ viên chức sẽ làm giáo viên khó yên tâm công tác, tạo tâm lý bất an…

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nếu bỏ viên chức suốt đời thì không phù hợp với Luật lao động.

Nhiều giáo viên ý kiến hiện nay chưa nên bỏ chế độ viên chức suốt đời, có thể thực hiện bỏ viên chức suốt đời khi đã hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và lương giáo viên phù hợp với vị thế vai trò của nhà giáo, được xã hội trọng vọng và ngành sư phạm được nhiều sinh viên lựa chọn.

Nhưng, quý thầy cô xin hãy yên tâm, mới đây nhất tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 15/7 cả cơ quan thẩm tra (Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) và cơ quan soạn thảo (Bộ Nội vụ) thống nhất chọn phương án tiếp tục sử dụng loại hợp đồng không xác định thời hạn với viên chức chứ không chuyển sang hợp đồng ngắn hạn như đề xuất trước đó.

Điều đó có nghĩa, trong tương lai gần chưa có việc bỏ viên chức suốt đời như dự thảo trước đó.

Chưa có chuyện bỏ viên chức suốt đời (Ảnh minh họa: TTXVN).

Theo đó, phương án này quy định, viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 2 lần) sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn như hiện hành, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì khi tuyển dụng mới viên chức được ký ngay hợp đồng không xác định thời hạn.

Phương án này vẫn đảm bảo phù hợp với Nghị quyết 19 của Trung ương quy định: thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Với tin vui này, giáo viên hãy an tâm công tác, tiếp tục cống hiến, học tập không ngừng nâng cao trình độ, tay nghề…để đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và công cuộc đổi mới trong thời gian tới.

NHẬT KHOA