Có 5 trường tư thục ở Hà Nội chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10

17/03/2021 05:58 Thùy Linh
GDVN- Trong tổng số 104 trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội, có 48 trường đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông ngoài công lập năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng các trường ngoài công lập yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong tổng số 104 trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội, có 48 trường đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Có 5 trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh, trong đó, Trường Trung học phổ thông Đặng Thai Mai - Sóc Sơn xin dừng tuyển sinh năm học 2021-2022; hai trường, gồm: Trường Trung học phổ thông Đại Việt và Trường Trung học phổ thông Global không có hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10; Trường Trung học phổ thông Phú Bình chưa được cấp phép hoạt động và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên chưa được cấp phép chuyển địa điểm hoạt động.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu phục vụ công tác tuyển sinh. Thời hạn hoàn thiện hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 là trước ngày 1/4/2021. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không giao chỉ tiêu cho các đơn vị không đủ hồ sơ và không bảo đảm đủ các yêu cầu quy định.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022, các nhà trường phải thực hiện “ba công khai” theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về việc ban hành “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”.

Cụ thể là: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, công khai thu - chi tài chính; các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 11/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Thùy Linh