Đà Nẵng công bố kết luận thanh tra 4 trường trung học phổ thông

05/11/2019 06:37 AN NGUYÊN
(GDVN) - Việc tuyển sinh và thực hiện các khoản thu đầu năm học của bốn trường trung học phổ thông vẫn còn nhiều hạn chế, cần chấn chỉnh.

Ngày 4/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành kết luận về việc thanh tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 - 2020 tại bốn trường trung học phổ thông trên địa bàn gồm:

Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trong một chuyến thăm và làm việc tại Trường trung học phổ thông chuyên Lê Qúy Đôn. Ảnh: TT

Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi;

Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sky-line.

Về công tác tuyển sinh tại trường chuyên Lê Quý Đôn đã thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, việc Hiệu trưởng nhà trường cho nhập học 2 trường hợp khi chưa có bản chính học bạ trung học cơ sở là chưa đúng quy định.

Đối với các khoản thu đầu năm học thì trường này chưa thông báo cụ thể đối tượng miễn, giảm, hồ sơ thực hiện miễn, giảm cho học sinh, cha mẹ học sinh.

Thanh tra Trường liên cấp quốc tế Singapore

Trong tháng 9/2019, nhà trường chưa cập nhật thu - chi phát sinh vào sổ quỹ tiền mặt để theo dõi.

Tại trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi cũng có 3 học sinh không rõ lý do không nộp hồ sơ nhập học.

Tại trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, qua kiểm tra các loại hồ sơ liên quan mà nhà trường đã cung cấp, không thể hiện việc tổ chức kiểm tra các thông tin liên quan đến điểm xét tuyển của thí sinh như xếp loại học lực và hạnh kiểm các năm học trung học cơ sở theo quy định.

Tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sky-line, cơ quan thanh tra xác định việc ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký là không đúng thẩm quyền quy định.

Kế hoạch tuyển sinh của trường có phương thức tuyển sinh thi tuyển và chưa được sở Giáo dục và Đào tạo duyệt trước khi thực hiện tuyển sinh là không đúng theo quy định.

Ngoài ra, thanh tra còn xác định tên gọi các khoản thu theo quy định trên Bảng công khai các khoản thu của trường này chưa đúng quy định.

Trách nhiệm để xảy ra các hạn chế trong công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học 2019 - 2020 đã nêu trên thuộc về Hiệu trưởng nhà trường.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cũng kiến nghị các biện pháp xử lý, khắc phục các điểm hạn chế của những trường này.

AN NGUYÊN