Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển

15/07/2017 09:47 Thùy Linh
(GDVN) - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm ngưỡng đăng ký xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo của các trường đại học thành viên và Khoa trực thuộc.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã thông báo điểm ngưỡng đăng ký xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo của các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc như sau: 

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội có mức điểm nhận hồ sơ từ 16-20 điểm, tùy từng ngành
Trường Đại học Giáo dục có mức điểm nhận hồ sơ từ 16-16,5 điểm.
Trường Đại học Kinh tế có mức điểm nhận hồ sơ từ 15,5 - 16,5 điểm
Trường Đại học Ngoại ngữ có mức điểm nhận hồ sơ tất cả các ngành là 15,5 điểm
Khoa Luật, Khoa Y Dược, Khoa Quốc tế có mức điểm sàn từ 15,5 đến 21 điểm.
Trường Đại học Khoa học tự nhiên nhận hồ sơ từ 15,5 đến 19,5 điểm.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có mức điểm nhận hồ sơ từ 17-20 điểm.
Thùy Linh