Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển của 6 trường, khoa thành viên

14/07/2018 15:18 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 14/7, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm ngưỡng nhận hồ sơ đối với thí sinh sử dụng kết quả thi quốc gia năm 2018 cho 6 trường và các khoa trực thuộc.

Đây là ngưỡng điểm để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học 6 trường đại học thành viên gồm:

Trường Đại học Công nghệ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Giáo dục;

Và 3 khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội gồm: Khoa Luật, Khoa Dược, Khoa Quốc tế. 

Cụ thể như sau: 


Thí sinh lưu ý: Điểm ngưỡng xét tuyển là tổng điểm 3 môn/bài thi (với thang điểm 30) đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân

Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

Đối với khối ngành đào tạo giáo viên (các ngành sư phạm), Trường nhận đăng ký xét tuyển căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018.


Thùy Linh