Đánh giá học sinh trung học kết hợp giữa nhận xét và chấm điểm

20/05/2020 06:35 Linh Hương
(GDVN) - Dự kiến kết quả học tập các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ... ở trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được đánh giá bằng hình thức nhận xét kết hợp điểm số.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình Giáo dục phổ thông mới (2018) được thực hiện từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 và từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2, lớp 6.

Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông cho học sinh học theo Chương trình mới 2018.

Đối với học sinh đang học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện vẫn đang thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 58 cho đến hết năm học 2023-2024.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Thông tư này là việc sẽ kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số với hầu hết các môn học.

Hiện nay, các môn học như Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục đang được đánh giá theo hình thức nhận xét kết quả học tập; môn Giáo dục công dân được đánh giá bằng hình thức kết hợp giữa cho điểm và nhận xét kết quả học tập. Các môn học còn lại được đánh giá bằng việc cho điểm.

Dự kiến kết quả học tập các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ... ở trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được đánh giá bằng hình thức nhận xét kết hợp điểm số. (Ảnh minh họa: Báo Hà Nội mới)

Tuy nhiên, dự thảo Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xin ý kiến góp ý đã thay đổi nội dung “đánh giá bằng cho điểm đối với các môn học còn lại” bằng “kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số đối với các môn học còn lại”.

Như vậy có nghĩa là, các môn còn lại như Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lý, Ngoại ngữ sẽ được đánh giá theo hình thức kết hợp nhận xét và chấm điểm.

Học sinh đang có quá nhiều bài kiểm tra theo hướng dẫn của Thông tư 58

Dự thảo ghi rõ, việc đánh giá bằng điểm số dựa trên kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Kết quả đánh giá được cho điểm theo thang điểm từ 0-10 điểm; nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.

Đánh giá bằng nhận xét là sự đánh giá về sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình học tập môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đối với các môn học kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số, giáo viên sẽ nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học.

Dự thảo lấy ý kiến góp ý đến ngày 16/7/2020.

Linh Hương