Đánh giá thật chất lượng giáo dục phổ thông cần bỏ học bạ khỏi điểm tốt nghiệp

06/06/2021 07:37 Lê Mai
GDVN- Để dạy thật, học thật, thi thật, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần bỏ cơ cấu điểm học bạ lớp 12 trong điểm xét tốt nghiệp.

Cơ cấu điểm tốt nghiệp trung học phổ thông có 30% điểm học bạ lớp 12 đã nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp nhưng để lại hệ lụy không nhỏ cho giáo dục nước nhà.

Hệ lụy ai cũng có thể thấy, đó là “Học sinh trượt tốt nghiệp sẽ ảnh hưởng thành tích nhà trường và chiêu cấy điểm”. Vô hình trung, cơ cấu 30% điểm học bạ lớp 12 trong điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đã góp phần vào bệnh “ngụy thành tích” của giáo dục.

Để hạn chế tình trạng “Những cuốn học bạ "đẹp" lớp cuối cấp”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện “đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12” năm 2020.

Năm học 2019-2020 là năm đầu tiên ngành giáo dục thực hiện đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12.

Kết quả đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12 năm 2020 chênh lệch lớn nhất 1,7 điểm thuộc về Nghệ An; nhỏ nhất 0,32 điểm thuộc về Bình Dương.

Thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020. (Ảnh: DUY LINH/Nhandan.com.vn)

Đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12 năm 2020 để làm gì?

Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh giá: "Việc điểm thi thấp hơn học bạ có thể do thầy cô cho điểm có phần linh động để động viên học sinh tiếp tục cố gắng".

Ông Thành nói và cho rằng việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và đánh giá trong quá trình dạy học đều căn cứ theo một chuẩn đầu ra chung của chương trình giáo dục phổ thông.

Nếu tỉnh nào kết quả còn thấp và có sự chênh lệch thì cần tiếp tục điều chỉnh quá trình dạy học để nâng cao hơn nữa chất lượng và đánh giá sát với yêu cầu. [1]

Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo dự định đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12, dư luận mong chờ các cơ sở giáo dục sẽ đánh giá học sinh trung thực hơn, thi xong rất nhiều người mong chờ kết quả đối sánh.

Kết quả đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12 năm 2020 đã thể hiện vai trò của việc đánh giá thật.

Địa phương có kết quả đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12 năm 2020 chênh lệch ít là do đánh giá thật trong quá trình giáo dục, điểm học bạ của học sinh không có tình trạng “cấy” đồng loạt, nếu có chỉ “lác đác”.

Những tỉnh có điểm thi tốt nghiệp nằm trong tốp đầu năm 2020 có mức chênh lệch giữa điểm thi và điểm học bạ thấp, như Bình Dương ở mức 0,32, Nam Định 0,77, Hà Nam 0,93…

Như vậy, để đánh giá địa phương nào đang tiệm cận dạy thật, học thật, đánh giá thật, chỉ cần nhìn vào kết quả đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12.

Kết quả đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12 năm 2020 nếu được Bộ giáo dục khen thưởng, phê bình, thì có giá trị thực tế hơn nhiều.

Để kết quả đối sánh điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12 có giá trị THẬT, cần có thưởng phạt phân minh

Ảnh P.T
Ám ảnh học bạ cắt, dán thời 0.4

Thầy giáo L. (đề nghị không nêu tên) ở Vũng Tàu chia sẻ: “Nếu đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12 với từng giáo viên bộ môn, coi đó là tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thì mức độ dạy thật, học thật, đánh giá thật sẽ cao hơn.

Giáo viên có muốn “cấy” cũng không dám “cấy”. Hiệu trưởng muốn chỉ đạo giáo viên “cấy” cũng không dám làm. Nạn học bạ đẹp ở lớp 12 sẽ giảm ngay. Chắc chắn chênh lệch khi đối sánh kết quả sẽ nhỏ hơn”.

Việc chỉ dừng lại đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12 ở cấp tỉnh chưa tạo động lực cho dạy thật, tổng kết thật, vẫn còn đó tình trạng kết quả chung không ai chịu trách nhiệm.

Để đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12 có giá trị thật, cần quy trách nhiệm cụ thể cho mỗi tổ chức, cá nhân; cần đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12 đến từng trường, từng giáo viên bộ môn.

Vì thế, để dạy thật, học thật, thi thật Bộ Giáo dục và Đào tạo cần bỏ cơ cấu điểm học bạ lớp 12 trong điểm xét tốt nghiệp.

Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa bỏ được điểm học bạ, nên chăng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12 đến từng trường, từng giáo viên bộ môn.

Có như thế đối sánh kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ lớp 12 mới thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện chữ THẬT mà Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đang hướng tới.

Tài liệu tham khảo:

https://vnexpress.net/ket-qua-doi-sanh-diem-thi-tot-nghiep-va-hoc-ba-4153389.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Lê Mai