Điểm chuẩn và chỉ tiêu đăng ký nguyện vọng vào Đại học Kinh tế - Luật

30/07/2014 11:35 Hồng Nhung
(GDVN) - Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM), Học viện Hàng không Việt Nam công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2014.

Theo thông báo trên website của Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM), trường đã dự kiến điểm chuẩn nguyện vọng 1 và đăng ký nguyện vọng phân ngành kỳ thi tuyển sinh đại học 2014.

Danh sách điểm chuẩn nguyện vọng 1 dự kiến các khối A,A1 và D vào các ngành như sau:

STT

Ngành

Điểm chuẩn khối A,A1

Điểm chuẩn khối D1

1

Kinh tế học

27.5

26.5

2

Kinh tế đối ngoại

30.0

28.0

3

Kinh tế và quản lý Công

24.0

24.0

4

Tài chính - Ngân hàng

26.5

26.5

5

Kế toán

24.0

24.0

6

Hệ thống thông tin quản lý

24.5

24.5

7

Quản trị kinh doanh

28.5

28.5

8

Kinh doanh quốc tế

24.0

24.0

9

Kiểm toán

28.0

26.0

10

Marketing

24.0

24.0

11

Thương mại điện tử

24.0

24.0

12

Luật Kinh doanh

28.0

25.0

13

Luật Thương mại quốc tế

29.0

29.0

14

Luật Dân sự

24.0

24.0

15

Luật Tài chính – Ngân hàng

24.0

24.0

Bên cạnh đó, nhà trường cũng công bố các ngành được đăng ký nguyện vọng chuyển ngành và chỉ tiêu cụ thể như sau: 50 chỉ tiêu cho Kinh tế và quản lý Công, 30 chỉ tiêu cho ngành Kế toán, 50 chỉ tiêu Kinh doanh quốc tế, 20 chỉ tiêu Marketing, 20 chỉ tiêu Thương mại điện tử, 60 chỉ tiêu Luật tài chính ngân hàng.

Nhà trường cũng lưu ý thí sinh chỉ được nộp 1 đơn đăng ký chuyên ngành/1 khối thi. Nếu thí sinh đăng ký quá 2 chuyên ngành/1 khối thi xem như không hợp lệ và sẽ bị hủy kết quả đăng ký chuyên ngành.

Học viện Hàng không Việt Nam cũng công bố điểm chuẩn đại học năm 2014. So với năm 2013, điểm chuẩn năm nay giảm 2,5 điểm ngành quản trị kinh doanh.

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển NV1

Ghi chú

Trình độ đại học

Quản trị kinh doanh

D340101

A

500

16.0

A1

D1

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A

100

16.0

A1

 Trình độ cao đẳng

Quản trị kinh doanh

C340101

A

90

12.0

A1

D1

Công nghệ kỹ thuật 

điện tử, truyềnthông

C510302

A

30

12.0

Hồng Nhung